19/1994. (VIII. 5.) IKM rendelet 	(1997.XII.9. állapot)
a bányakapitányságok székhelyének és illetékességének megállapításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a bányakapitányságok székhelyét és illetékességi területét a Magyar Bányászati Hivatal elnökének - 
az érintett köztársasági megbízottakkal egyeztetett - javaslatára a következők szerint állapítom meg:

A bányakapitányságok székhelye

1. § (1) Bányakapitányság működik
 a) Miskolci Bányakapitányság megnevezéssel 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. (Pf. 31) székhellyel Miskolcon,
 b) Pécsi Bányakapitányság megnevezéssel 7601 Pécs, József Attila u. 5. (Pf. 61) székhellyel Pécsett,
 c) Szolnoki Bányakapitányság megnevezéssel 5001 Szolnok, Templom u. 5. (Pf. 164) székhellyel Szolnokon, és
 d) Veszprémi Bányakapitányság megnevezéssel 8201 Veszprém, Budapest út 2. (Pf. 98) székhellyel Veszprémben.
  (2)

A bányakapitányságok illetékességi területe

2. § (1) A Miskolci Bányakapitányság illetékességi területe kiterjed: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
  Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére.
(2) A Pécsi Bányakapitányság illetékessége kiterjed: Baranya, Tolna, Somogy és 
  Zala megye közigazgatási területére.
(3) A Szolnoki Bányakapitányság illetékessége kiterjed: Budapest főváros, Bács-Kiskun, Békés, 
  Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint Pest megye közigazgatási területére.
(4)
(5) A Veszprémi Bányakapitányság illetékességi területe kiterjed: Fejér, Győr-Moson-Sopron, 
  Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye közigazgatási területére.
(6)

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

3. §(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő kilencvenedik napon lép hatályba.
  (2) A rendelet hatálybalépése napját megelőzően indított bányászati szakigazgatási eljárásokat 
		(folyamatban lévő ügyek) az a bányakapitányság köteles legfeljebb 60 napon belül érdemi döntéssel befejezni, 
		amelyiknél az eljárás megindult.
	(3) A rendelet hatálybalépését követően a bányakapitányságok az e rendelet szerinti illetékességi 
		területükön gyakorolják mindazokat a bányafelügyeleti hatásköröket, amelyeket jogszabály a 
		bányakapitányságok részére megállapít (általános illetékesség).