HEGESZTÉS FŐBB JOGSZABÁLYAI

(Jogszabályok érvényességének ellenőrzése: magyarorszag.hu)

32/1997. (V. 9.) BM rendelet A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről

3/1979. (V. 29.) EüM rendelet
HATÁLYTALAN
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

Az egyéni védőfelszerelésekről
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
11/1984. (VIII. 1.) ÉVM rendelet A nukleáris létesítmények építési szabályairól
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet

Egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról
(TANÚSÍTOTT SZERVEZETEK)

59/1997. (X. 28.) IKIM rendelet
HATÁLYTALAN
A szakmai vizsgáztatásra feljogosított intézményekről
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről
6/1996. (II. 21.) IKM rendelet A hegesztők minősítéséről
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
33/1994. (XI. 10.) IKM rendelet HATÁLYTALAN
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet
Az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet HATÁLYTALAN
Új kiadás: 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet - a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról (HATÁLYTALAN)
HBSZ (új)
11/1994. (III. 25.) IKM rendelet Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
7/1981. (XII. 8.) IpM rendelet
HATÁLYTALAN
39/1999. (VII.6.) GM rendelet
A szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról
Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről
19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
4/1979. (III. 7.) NIM rendelet A Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata hatálybaléptetéséről
8/1978. (XI. 29.) NIM rendelet A Kazánbiztonsági Szabályzat hatályba léptetéséről
1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet A gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról
4/1975. (X. 11.) NIM rendelet Az acetiléngáz-fejlesztő készülékek biztonsági szabályzata hatálybaléptetéséről
2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet A kazánok és egyéb nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
7/1977. (NIM.É.25.)OBF utasítás GVMBSZ , Gázelosztó Vezeték Műszaki Biztonsági Szabályzata **
5/1986. (Bh. É. 3.)OBF szabályzat Gázelosztó Vezeték Műszaki Biztonsági Szabályzata alkalmazásáról **
4/1980 (Ip.K.1981/4)OBF utasítás GOMBSZ , II. fejezet (Gáz és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat) **
5/1980. (Ip.K.1981/4)OBF utasítás GOMBSZ , V. fejezet **
39/1999. (VII.6.)GM rendelet Szakértői tevékenységról
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

** Ha valakinek megvan gépen, kérem jelentkezzen

Még az alábbi helyeken kereshetsz:
Kerszöv
Jurix

FŐLAP