Welcome
on the road to Inn!

„The path home is becoming wider and wider by the tireless steps of the Pilgrim. This road is never dark. The light of those gone before us shines on the next part of the road as far as that our inner eyes can see... There is no chance to hide anything, to cover by the veil of the darkness.

The Road is never empty and never lonely, but we feel it so sometimes. There is no hurry, no pressing. There is no time to dawdle away. ... Every pilgrim fills it in some way, each one works hard at his/her talent.... Nobody ever wanders alone.” - As Bela Hamvas wrote.

I am a wanderer, a pilgrim, too. If I am tired or my ammo stands in need of filling in my bundle, beside the tools of physical world and appearing help of the within road I charge myself from the sources and the chambers of this virtual Inn. May the Inn have good use to You, too!

NEXT TO INN   TOVÁBB A FOGADÓHOZ

Üdvözöllek
útban a Fogadóhoz !

„A zarándok fáradhatatlan lépéseitől egyre szélesebb az ösvény, a hazavezető út. Ez az út soha nem sötét, az előttünk járók fénye addig világítja meg a számunkra következő út-szakaszt, ameddig benső szemünk ellát... Nincs tehát alkalom bármit is elrejteni, a sötétség fátyolával eltakarni.

Az Út soha nem üres, soha nem magányos, még ha néha úgy is érezzük. Nincs sietség, nincs sürgetés. Nincs vesz-tegetni való idő... Ezt valahol minden zarándok érzi, ezért ki-ki a maga képessége szerint iparkodik... Soha senki nem vándorol egyedül.” - írja Hamvas Béla.

Én is egy vándor, zarándok vagyok. Ha elfáradok, vagy batyumban lévő muníció feltöltésre szorul, a fizikai világ eszközei, a benső úton felbukkanó segítség mellett e virtuális fogadóban össze-gyűjtött források és kamrák kincseiből töltekezem. Váljék hasznodra Neked is e fogadó!

  akadálymentes internetért