Köszöntöm,Kedves Látogatóm!

Az alábbiakban amatõrcsillagászként közzétett témáim fordított idõrendben láthatóak (legújabb az elején). Sajnos kevés idõm van az újabbakat (és sok mást) megmutatni, de a lehetõségek szerint igyekeszem a bõvítéssel.

 

A Vénusz bolygó átvonulása a Nap elõtt 2004.06.08-án

A most élõ ember által nem látott jelenség felejthetetlen élményt nyújtott. Az idõjárás - szerencsére - igen kedvezõ volt: Magyarországon szinte mindenütt zavartalanul észlelhettük és mutathattuk be az átvonulást.

A nagy találkozást sikerült megörökítenem, s a csillagászatilag jelentõs mérési programban viszonylag jó eredmény is született. Az amúgy sok-sok órás észlelést egy váratlan szenzáció tarkította: egy repülõ haladt át a Nap korongja elõtt! Ennek képanyaga is, továbbá a mérés eredménye és értékelése itt látható.

 

gamma Virginis (Porrima) fedés 2003.07.06-án

avagy: (sovány) vigasz az 2004.01.14-én elmaradt a súroló fedéshez

Az idõjárás 2004. január 14-én megint közbeszólt... :-(((

Az MCSE OKKULT listáján is élénk forgalmat idézett elõ a nagyon várt súroló fedés. A téma kapcsán a Porrima kettõscsillag mivolta mindenki számára ismert, aktuális szeparációja a különféle források szerint a tized-szögmásodpercektõl 1 - 2 "-ig szórt, így igazából senki sem tudja, hogy a kettõs periasztronja közelében éppen milyen szoros. A kérdést - a szorosság miatt - egy jól sikerült észlelés/idõmérés dönthette volna el.

A 2003.07.06-i fedést annak idején sikerült rögzítenem. A ramaty idõ lám mire jó: elõástam a felvételt, aminek rövid mpg-változata itt található (2,5 M). A felvétel a konverzió miatt (is) gyengébben látszik az eredeti video-felvételnél, ezért javasolom a TELJES KÉPERNYÕS megtekintést.

Érdekelne, kinek sikerült határozottan észrevenni a lépcsõs eltûnést (klikk + név, köszönöm!).

Az észlelésrõl készített beszámolóm itt olvasható.

 

 

Soproni sarki fények 2003.11.20-án

Hazánkban november 20-án este rendkívül ritkán megjelenõ sarki fény (aurora) volt látható.

Sokaknak feltûnhetett az északon derengõ világoskékes égalja (mintha ott készülne hajnalodni), a jobb szemûek néha egész magasan a fejünk fölött (zenit), sõt azon túl délebbre is láthattak fõként vöröslõ, de sárgás, zöldes és ezüstfehér foltokat. Többször fényszóró-szerû pászmák is tarkállottak, s lassú, táncoló és csavarodó mozgás közben változtak is.

A jelenséget a Napból kilökõdött elektromosan töltött részecskéknek és a Föld mágneses védõburkának találkozása váltja ki úgy, hogy az érkezõ részecskéket a mágneses tér befogja, és a szerkezeténél fogva az erõvonalak mentén való spirális mozgásra kényszeríti. E mozgási kényszerben (egyik elmélet szerint) a részecskék a felvett energia-többletet látható fény formájában /is/ kisugározzák, a jelenség tehát messze a légkörön kívüli, ûrbéli történések következménye (lásd: felvételek mûholdakról, ISS-rõl stb.). Más elgondolások szerint a külsõ - igen ritka légkör ionjaival ütköznek, így az illetõ atommagok többszörösen ionozált állapotuknak megfelelõ emissziós színekben sugározzák ki az ütközésbõl nyert energiát (jellemzõen pl. az oxigén pirosas, a nitrogén zöldes fényt produkál).

A jelenség globális eloszlása a Föld forgástengelyéhez képest aszimmetrikus (a földrajzi és a mágneses Észak nem esik egybe!), így az amerikai földrészen az alacsonyabb szélességeken való észlelésre jóval nagyobb az esély.

A téma kapcsán az "interdiszciplináris" problémakörrõl Dr. Verõ József akadémikussal hosszasan beszélgettünk. Dr. Verõ közismert "élõ lexikon", s nemzetközileg is jónevû, fõként a Föld mágneses jelenségeit kutató tudós, az MTA soproni Geofizikai Intézet vezetõ kutatója. Véleménye szerint a fényjelenséget ütközések okozzák. A jelenséget kiváltó ominózus anyagkilökõdések (CME- Coronal Mass Ejection /~ napkorona-anyag kilökõdés/) a Föld környezetét elérve szabályosan "lehámozzák" a Föld hagymahéj-szerû mágneses erõterének külsõbb rétegeit, egyben torzítják (sûrítik) a struktúráját is.. A "massza" becsapódásakor ún. helyi szubviharok keletkeznek, ami a Föld mágneses terében okoznak mágneses viharokat. Dr. Verõ elmondta, hogy már 2003. október elejétõl soha nem tapasztalt térerõ-növekedés/ugrás történt: a sok-évtizedes átlagot ezerszeresen /!/ felülmúló növekedés volt tapasztalható.

Bár a korrekt magyarázata még nem ismert, a tudomány mai ismeretei szerint az élõlényekre - csodálkozáson kívül - nincs hatása, elektromágneses kölcsönhatásai azonban régóta ismertek (pl. indukciós gerjedések távvezetékekben, zavarok a távközlésben stb.).

Az alábbiakban néhány felvételemet idõrendben adom közre, melyek (a szükséges kis méretek miatt) csökkentett minõségûek.

A Napról készült SOHO felvétel és a folt-térkép a kitörést okozó "tetteseket" mutatja. Az alsó két sorban két mértékadó(nak tartott) sarki fény jelzés-sorozat látható, amibõl egyértelmûen kiderül, hogy a közkedvelt felsõ képsor Magyarországra semmit sem jelezett, míg az alsó lényegében korrekt tájékoztatást adott.

A jelenséget Görögországban is láthatták (talán Afrikában is).

0021AndPeg.jpg
0021AndPeg.jpg
411.03 Kb
0022Gem.jpg
0022Gem.jpg
347.40 Kb
0023LyrDra.jpg
0023LyrDra.jpg
331.44 Kb
0024Gem.jpg
0024Gem.jpg
337.33 Kb
0025UMa.jpg
0025UMa.jpg
299.02 Kb
0026UMA.jpg
0026UMA.jpg
320.55 Kb
0027UMi.jpg
0027UMi.jpg
326.42 Kb
0028UMiDra.jpg
0028UMiDra.jpg
380.14 Kb
0029UMiDra.jpg
0029UMiDra.jpg
387.70 Kb
0030Cyg.jpg
0030Cyg.jpg
353.03 Kb
0031UMiDra.jpg
0031UMiDra.jpg
254.02 Kb
0032UMiDra.jpg
0032UMiDra.jpg
341.42 Kb
0033UMa.jpg
0033UMa.jpg
367.72 Kb
0034Per.jpg
0034Per.jpg
341.76 Kb
0035Tau.jpg
0035Tau.jpg
361.15 Kb
 
200311201600UT.gif
200311201600UT.gif
127.35 Kb
20031120.gif
20031120.gif
19.79 Kb
a0320_2042UTpmapN.gif
a0320_2042UTpmapN.gif
42.10 Kb
b0320_2152UTpmapN.gif
b0320_2152UTpmapN.gif
42.20 Kb
c0320_2252UTpmapN.gif
c0320_2252UTpmapN.gif
42.06 Kb
d0321_0032UTpmapN.gif
d0321_0032UTpmapN.gif
41.88 Kb
a20031120_2036UTaurvis.gif
a20031120_2036UTaurvis.gif
125.27 Kb
b20031120_2158UTaurvis.gif
b20031120_2158UTaurvis.gif
113.43 Kb
c20031120_2251UTaurvis.gif
c20031120_2251UTaurvis.gif
117.55 Kb
d20031121_0031UTaurvis.gif
d20031121_0031UTaurvis.gif
96.73 Kb

A felvételek Praktica + f39/1,2 objektívvel Kodak Royal 400-as filmre készültek. Expozíció 30 s, kivételek a 35. és a 36., amik már 21-én 01:10 után "csíkhúzósan" /2 - 2 perces expozíció/, ellenõrzésként készültek. Célja az volt, hogy a "már végleg vége" után a zenitben alig látható, a Tejutat is eltakaró bárányfelhõszerû képzõdmény még része-e a jelenségnek. A 36-os igazolta, hogy igen, s a 37-es pedig. hogy a Taurus csillagképben már véget is ért. Ezeket természetesen csak a fénykép tudta kimutatni.

 

Holdfogyatkozás 2003.11.08/09-én

A Stella Sopron (az MCSE Soproni Csoportja) bemutatóval egybekötött rendezvényére a soproni kemping mellett levõ Harkai platón került sor. Az észlelés részeként egy elõzetes animációt állítottam össze. Az animációk L90/910-hez csatlakoztatott analóg kamerás felvételekbõl készültek

HF2003110809anim1.gif
HF2003110809anim1.gif
849.67 Kb
A teljes folyamat animációja
HF2003110809anim2.gif
HF2003110809anim2.gif
256.20 Kb
A "színkóstolás" és a totalitás animációja

A felvétel néhány képkockája a Holdfogy2003.11.08-09.html

címen találhatóak.

A Nap 2003.10.31-én

Ma délelõtt újra kibukkant a Nap. Az izgalmas, az éjjel hazánkban is sarki fényt okozó "tettesek"

(fõleg a NOAA 10486-os folt) a fátyolos, igen szeles égen így látszottak:

20031031.png
20031031.png
22.22 Kb
650 x 800
200310311424UT.gif
200310311424UT.gif
127.13 Kb
512 x 512
20031031_0T.jpg
20031031_0T.jpg
94.04 Kb
384 x 288
20031031_0T1.jpg
20031031_0T1.jpg
68.43 Kb
384 x 288
20031031_NOAA10486.jpg
20031031_NOAA10486.jpg
61.71 Kb
384 x 288
20031031_NOAA1048610488.jpg
20031031_NOAA1048610488.jpg
61.91 Kb
384 x 288
20031031_NOAA10488.jpg
20031031_NOAA10488.jpg
60.12 Kb
384 x 288

A video-kockák a hatalmas napfoltokat illusztrálják. Eszköz: L90/910 + analóg kamera.

A korábbi képek (Holper Ferenc melléknap-felvételeivel) a A Nap egy napja 2003.10.25 címen találhatóak.

A képek szabadon felhasználhatóak.

 

Az alábbi linken a Soproni Corvinus Rádióban elhangzott megnyilvánulásaim egy részét találja, amit barátom, Ferenczi Imre volt szives megszerkeszteni. Ez úton is köszönet érte!

CORVINUS

 

Köszönöm a látogatást!

Sopron, 2007.01.27.

Kiss Gyula

a Stella Sopron (az MCSE Soproni Helyi Csoportja) alapító tagja