Japán-magyar Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola - Keszthely

Bemutatjuk iskolánkat
Intézményünk 8 osztályos személyiségközpontú nevelést adó alapítványi általános iskola és zeneiskola.
Hangszeres tanszakaink: hegedű, cselló, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, zongora.

Tanulóink egyéni képességeinek sokoldalú kibontakoztatásával érjük el kiemelkedő eredményeinket.
Az iskola az általános követelményeken túl a magyar kultúra, valamint a keleti kultúra, és a világ más kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetésére, összehangolására is törekszik.
A tanítási módszerekben a tapasztalatszerzés, a problémák sokoldalú megközelítése dominál.
Az iskolában hangsúlyos a művészeti nevelés, a megfelelő értékrend és magatartáskultúra kialakítása.

Az iskolában tartott előadásokat, hangversenyeket és egyéb kulturális és szakmai rendezvényeket minden érdeklődő látogathatja.

Rendezvények, tanfolyamok céljára bérbe vehető az iskola hangversenyterme, tornaterme és 10 vendégszobája.

Az iskola leírása és fontosabb jellemzői:

Az alapítványi iskolát 1997-ben japán pedagógusok és művészek adományaiból a Japán –Magyar Iskola KFT, ill. annak többségi tulajdonosai, Okuma Nobuko és Okuma Tsuneo japán zenepedagógusok alapították azzal a céllal, hogy folytassa a keszthelyi önkormányzati Életfa Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Nívódíjas személyiségközpontú, sokoldalú személyiségfejlesztésre irányuló pedagógiai programját iskolai feltételek és körülmények között.
Az iskola Keszthely város Ny-i lakótelepi környezetében van, az önkormányzati Életfa Napközi Otthonos Óvoda tetőterében épült szakaszosan. 1997-ben kezdte meg részlegesen működését. Az épület teljes átadására 2001-ben került sor.
Az épület az iskolában elhelyezett gyermekek részére tágas, barátságos, otthonos, és kultúrált környezetet biztosít, összhangban az iskola pedagógiai célkitűzéseivel.
Az iskola használja az Életfa Napközi Otthonos Óvoda udvarát, a tanulók részt vesznek az udvar gondozásában, szépítésében.  

Az iskola igazgatója:
Móroczné Komáromi Gyöngyi

Az egyes iskolai csoportok program szerinti létszáma:

Általános iskola (8 osztályos):
  • Évfolyamonként max. 15 fő
  • A mindenkori feltételek (pl. osztálylétszám) függvényében, szükség szerint, az éves munkatervben meghatározott szempontoknak megfelelően osztályok, ill. csoportok összevonására kerülhet sor az Oktatási Törvény alapján, a Nemzeti Alaptanterv, ill. a Kerettanterv ajánlásainak elfogadásával az egyes tantárgyak esetében. Ez a rugalmas csoportképzés lehetőségét is biztosítja.
Alapfokú művészetoktatás (zeneiskola):
  • A csoportok maximális létszáma: 15 fő.
  • A zenei képzés 6 tanszakon, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által 1998-ban kiadott 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelettel kiadott kötelező követelmények és tantervi program alapján folyik.
  • A zeneiskolai tanulmányok 6. évfolyama után a tanulók az iskolában művészeti alapvizsgát tesznek.

Japán-magyar Életfa Iskola    8360 Keszthely, Vaszary K. u. 12. Tel: (83) 320-007