Bevezetés
A tudománynak gazdag ágai
Egy organizmus sok külön vonása
Madách: Az ember tragédiája XII. szín
OLVASÓ a SZERZŐ-höz Mondd, minek mutatod ezt a könyvet? Azt akarod, hogy elolvassam? Miért töltsem az időmet ezzel? … Remélem nem haragszol, hogy tegezlek, de Én, "Az Olvasó", néhány ezer évvel biztosan idősebb vagyok nálad. És mióta egyáltalán "Az Olvasó" létezik, annyi szöveget írtak! … Ki tudná megszámlálni, hány betűt nyomtattak ez alatt az 525 év alatt, amióta GUTENBERG feltalálta a könyvnyomtatást … ? És most jössz Te is, és szeretnéd, ha figyelmesen olvasnám, amit írtál! Őszintén válaszolj! Gondoltál arra, amit KÖLCSEY írt a "Parainesis"-ben: "Könyvet írni; ez is egyike korunk betegségeinek … Azért, ha valaha könyvírásra kedved leend, vizsgáld meg jól magadat: gyűjtöttél-e elég erőt, tapasztalást és tudományt"

SZERZŐ az OLVASÓHOZ Igazad van, talán jobb lenne hozzá sem kezdeni.

OLVASÓ Nem azért mondtam, hogy mindjárt megsértődj. De lásd be, "a könyvek száma végtelen, időd pedig véges". Mi a célod könyveddel szórakoztatni vagy tanítani akarsz?

SZERZŐ Talán egyiket sem, vagy talán mindkettőt. Egyszerűen csak beszélgetni szeretnék Veled! Úgy általában: a műszaki tudományokról. Nem hiszem, hogy újat tudnék mondani saját szakmádról. De talán új lesz az, ahogyan mondom. Újat alkotni, tudományos alapigazságokat felfedezni csak kevesek kiváltsága. Hadd folytassam én is KÖLCSEY szavaival:"Lángerő kevésnek adatik; azonban minden egészséges lélek hosszú szorgalom által … helyesen ítélni s pontosan egybehasonlítani megtanulhat; s vizsgálat és gyakorlatnál fogva a teremtő lelket, ha el nem érheti, hozzája legalább közelíthet".

OLVASÓ Fejezd már be az idézeteket! Igaz; hogy én kezdtem, de most már mondd meg pontosan, hogy miről akarsz beszélgetni?

SZERZŐ A te szaktudományodról. Igen, ne csodálkozz, arról, amihez Te sokkal jobban értesz, mint én. Műszaki szakember vagy. Arról panaszkodsz - és joggal -, hogy napról-napra jobban differenciálódnak a szaktudományok; a jó szakember egyre inkább kénytelen csak a saját területével foglalkozni, ha követni akarja tudományának fejtődését. Sőt gyakran még arra sem képes, hogy más szakterület cikkét megértse - még ha ehhez szorosan csatlakozik saját témaköre -, mert esetleg nem ismeri a "speciális nyelvet", azt az "alaptörvényt", amely a másik szakterületen dolgozó számára megszokott, magától értetődő.

Mondd csak pl., tudod, hogy mi az a Wobbe-szám? A gáziparral kapcsolatban levők számára pedig ez egy ismert és nagyon lényeges alapfogalom. Hallottál a Damköhler-egyenletekről? No, hát minden vegyész tudja, hogy ezek milyen fontosak a kémiai reakciók leírása során. Mit gondolsz, mit mond a Reynolds-szám egy biológus számára? Folytassam?

OLVASÓ Ne, mert máris zúg a fejem! Mit akarsz tulajdonképpen? Minden szakember minden szakterületen otthon legyen? Polihisztorokat? Kissé elkéstél kedves barátom, egy párszáz évvel. Most akarsz polihisztort nevelni, amikor már szinte a gyermek is arról beszél, hogy a technika, a fizika rohamos fejlődése egyre jobban és jobban specializált szakembereket igényel? Amikor arról vitatkoznak, hogy még ebben a rendkívüli specializálódásban is szükségessé válhat az egyetemi tanulmányi idő növelése?

SZERZŐ Már megint félreértesz! Dehogy akarok én polihisztorokat! Jól tudom, hogy még mindig sokan vannak, akik "tekintélyféltésből" mindenhez hozzászólnak, "mindent tudnak", pedig "gyakran komikussá válik az, aki az általa közelebbről nem ismert kérdésben kategorikus ítéletet mond. A hiúság még a maguk szakmájában kitűnő embereket is ostobává tehet". [PIETRASINSKI, Z.: A helyes gondolkodás pszichológiája. Gondolat, 1967. (221. old.)] De vajon minden szakterület alapjaiban különbözik egymástól? Nincsenek olyan közös törvények, amelyeken az egész műszaki tudomány nyugszik?

OLVASÓ Ezt tőlem kérdezed? Válaszolj rá magad!

SZERZŐ Nem! Válaszoljunk rá együtt! Keressük meg ezeket a közös alapokat. Ha megtaláljuk és meg tudunk egyezni abban, hogy ezek legalább a műszaki tudományok több területén érvényesek, akkor annyit biztosan elérünk, hogy nemcsak a saját, de a "rokon" szakterületeken is tájékozódni tudjunk, esetleg az ott szerzett eredményeket saját szakmánkban is felhasználhatjuk.

OLVASÓ Kissé nagy fába vágod a fejszédet!

SZERZŐ Nem vágom, hanem vágjuk! Nélküled, segítséged és türelmed nélkül nem mernék erre vállalkozni. De hát lássunk neki!


Vissza a tartalomjegyzékhezKövetkező fejezet