Tartalomjegyzék
Előszó

Egy egyszerű feladat

Közvetlen kísérlet

Kísérletsorozat (“klasszikus módszer”)

Kísérlettervezés

Dimenzióanalízis

Az egyenlet analitikus megoldása

Numerikus megoldás

Hasonlósági modellezés

Analógia

Geometriai modell Elemek

Geometriai hasonlóság

Kollineáció

Affin idomok

Rendszerek modellezése Folyamatok hasonlósága

Feltételi egyenletek

Hasonlósági kritériumok és invariánsok

A hasonlósági invariánsok rendszerezése

Hasonlósági tételek

Dimenzió nélküli matematikai modell

Geometriai torzítás

Kétdimenziós közelítés

A matematikai modell típusa

Dimenzióanalízis A dimenzióanalízis tárgya

Dimenzionális homogenitás

Dimenzió nélküli változók

A dimenzióanalízis módszere

A dimenzióanalízis és a hasonlósági módszer
 

Irodalomjegyzék

Vissza a honlap tartalomjegyzékéhez