Irodalomjegyzék


Kisszótár

autarchia  önellátás, teljes gazdasági függetlenség más országoktól

FAI = Fédération Aéronautique Internationale, a repülőmodellezőket is összefogó nemzetközi repülőszövetség.

erkölcsi kopás  vagy másképen: relatív avulás - rendszerek, berendezések használati érékének csökkenése annak következtében, hogy az adott célra nála korszerűbbek, gazdaságosabbak kerülnek piacra

empíria  tapasztalat, egyszerű megfigyelés

heurisztika  a feltalálás művészete

homoníma  egy szó többféle értelmezéssel

IIASA International Institute Applied System Analysis (Alkalmazott Rendszeranalízis Nemzetközi Intézete), az ausztriai Laxenburgban székelő nemzetközi kutató intézet.

intuíció  ösztönös megérzés, felismerés. Einstein írja: “A képzelőerő fontosabb, mint a tudás.

Moira (tb.sz.: Moirai) rész, osztályrész, a görög vallásban az egyes emberekhez tartozó sorsrész, később megszemélyesítve a Sorsistennők neve

szignifikáns meghatározó, döntő fontosságú (eredete a latin significatio = nyomaték, jelentés; angol significant = lényeges, kiemelkedő). Értelmezéséhez mindig meg kell adni a vizsgálati szempontokat, ezektől függ, hogy - adott esetben - mi a szignifikáns.

szinonima - rokon értelmű szavak, többféle szó (közel) azonos értelmezéssel.

per definitionem - meghatározás szerint

dimenzió (latin dimensio = méret, nagyság, felmérés, kimérés) kétféle értelemben is használjuk: 1) valamely fizikai mennyiség halmazának jellemzője, 2) térbeli kiterjedés, a tér egymástól független koordinátáinak száma.
A modell dimenziójára a 2), az egyenletek homogenitására az 1) szerinti értelmezés vonatkozik.

paradigma (görög eredetű szó): minta, összehasonlításra alkalmazott példa; tudományelméleti értelmezése: vitán felül álló, csaknem tudat alatti meggyőződés, aminek segítségével megszűrjük, rendezzük és osztályozzuk benyomásainkat, így formálva belőlük gondolkodási modellt.

exogén = külső eredetű, a rendszeren kívülről származó.