SZÍNEK A MAGYAR NÉPMŰVÉSZETBEN

 

Mi manapság a XXI. Század hajnalán tudjuk, hogy gyász színe fekete, esetleg az is ismert, hogy néhány helyen fehérben gyászolnak. Sárgának nevezzük az irigységet, a piros színt kapcsolatba hozzuk a tűzzel, a zöldhöz a természetet társítjuk. Használjuk a színeket ösztönösen, vagy a színdinamika szabályai szerint. Nem gondolunk arra, esetleg nem is tudjuk, hogy nemcsak bizonyos tárgyaknak, rajzolatoknak van jelkép ereje, hanem a színeknek is van szimbolikus értéke. 

Az emberek színhasználati szokásai a természeti jelenségeken alapulnak. A nappal világossága, az éjszaka sötétje, a rét zöldje, a tűz pirosa, az állatok szürkés-barnás színei az ember legrégebbi színbenyomásai közé tartoznak. Nem véletlen, hogy a színekhez ma is többnyire természeti jelenségeket társítunk.

A színek szimbolikájának egy része egyetemes, sok, egymástól térben és időben távoli kultúrában sok a hasonlatosság. Például a bűn, a gonosz, az ördög fekete, az istenek színe fehér, a démonok pedig pirosak. A természeti népek szerint éjjel, amikor sötét van, akkor esnek meg a rossz dolgok és gonosz hatalmát a nap töri meg. Az élethez és a fiatalsághoz a világos színek kapcsolódnak, a sötétebbek pedig az öregséghez.

Bár a gyökerek közösek, az egyes kultúrák, népek díszítő művészetének színvilága szignifikáns eltéréseket mutat, gondoljunk például az üzbég rátétes mintákra, a mexikói és indián színvilágra, a perzsa miniatúrákra, a kínai porcelánra, a keleti szőnyegekre, stb.

Érdekes, hogy nemcsak a díszítő művészet, hanem maga a nyelv is tükrözi egy nép színvilágát. Egy tárgy, állat, stb. előfordulása, vagy éppen hiánya determinálja a színek árnyalatainak megnevezését. Nálunk fontos haszonállat a ló, sokféle szóval jellemezhetjük a színét. Lehet szürke, fekete, barna, fehér csak úgy általában, de van még tucatnyi árnyalatot kifejező szavunk is: barnás szőrű, sötét sörényű, deres, almásderes, fakó, kese, hóka, pej, daruszőrű, almásszürke, bodorszürke, stb. Van egérszürkénk, cirmos cicánk, kendermagos tyúkunk, de nincsen külön színünk a nálunk nem honos rénszarvasra, ez az állat egyszerűen csak szürkésbarna.

2000-ben a Debreceni Országos Foltvarró Kiállítás főtémája a magyar foltvarró stílus megteremtése volt. A pályázatra készülvén nemcsak a magyar díszítő elemeket tanulmányoztam, hanem a magyar népművészet színvilágát is. Érdekelt, hogy miben különbözik a mi színkultúránk másnépekétől, van-e egyáltalán speciális, kizárólagosan magyar színvilág. Nem tudtam közös nevezőre hozni az egyes tájegységek hagyományait. Kis ország vagyunk, mégis számtalan, egymástól eltérő kisebb-nagyobb területekre jellemző színezést láthatunk. Például a gazdagon színezett mezőkövesdi (matyó) hímzés némileg rokonságban áll a palóc hímzésekkel, de jelentősen eltér a kevés színt használó búzsákitól, a vörössel varrt kalotaszegitől, a kék torockóitól. A palóc, a híres hevesi szőttesek színezése és mintakincse nem mutat rokonságot a székely festékes szőttesekkel. A sokarcúságot röviden és velősen tükrözi Viski Károly az 1928-ban kiadott Magyar Népművészet című könyv bevezetőjében. A magyar díszítőmód néhány jellemzője című részben színekről röviden az alábbiakat írja :

„Az általánosnak látszó nagy színpompát vizsgálva kiderül, hogy tulajdonképp végletek vannak. Vagy egy szín (fehéren vörös, kék, fekete, zöld, feketén fehér, barnán fekete), vagy a legnagyobb színgazdagság. A kalotaszegi varrottas vagy vörös, vagy fekete, vagy kék; a tolnamegyei főkötő vagy feketén fehér, vagy tarka; a jászsági suba zöldhímzésű fehér alapon, a szomszédos kunsági, hajdúmegyei kisbunda fekete, vagy zöld hímzésű barna alapon. Viszont van suba, szűr, kisbunda, kötényhímzés, amelyen a szivárvány minden színe pompázik. A székely faragott kapu vagy csak faragott, vagy tarka színű festés is tetézi a lapos reliefet. A házfala országszerte általában fehér, de ha pingálják (pl.: Pest megyében), tobzódik a színekben. Hasonlóakat tapasztalunk a keramikánkban is.

Vannak negatív jellemzők is. Általában hiányzik a balkánon nagyrafejlett dús arany és ezüsthímzés (bár erre is bőséges minták voltak a nép szeme előtt a régi magyar úrhímzések, párták, főkötők képében) s velejárója, a női nyakban lógó arany- és ezüstvagyon és szurrogátumai.” (Szurrogátum: pótanyag, pótszer; latin eredetű szó)

Platthy György-Rónai Béla a Tanárképző Főiskola „Népművészet” című tankönyvének 1978-as kiadása részletesen foglalkozik a színek gazdag szimbolikájával. A továbbiakat e könyv alapján írom, néhol szó szerint, máshol rövidítve, átfogalmazva, itt-ott kiegészítve saját szöveggel.

·        A magyar paraszti hagyományban a fehér elsődlegesen a tisztaság, az ártatlanság kifejezője, és mint ilyen kap jelentőséget a női viseletben. Ezért fehér a palóc mennyasszonyi ruha. Másrészt a fehér, a sápadt arc a betegségre utal, ezért gyászfunkciója is lehet. Így van ez például az Ormánságban és Hosszúhetény környékén. Egyes vidékeken a fehérnek védő és oltalmazó szerepe is van.

·        A fehér ellentéte a fekete. A viseletben a gyászt és az időskort jelképezik.
Mármint a népviseletben, mert meg kell jegyeznem: az én fiatalkoromban Budapesten ünnepi viselet volt fiataloknak is. Fekete kosztümben, vagy legalább sötétkékben illett vizsgázni, színházba menni. Manapság is gyakran látni a divatlapokban „a kis fekete ruha” különféle alkalmakhoz illő variációit.
A fekete szín piros szőtteseken, piros hímzéseken is megjelenik, általában a fő motívumok elválasztására, kiemelésére szolgál.

·        A sárga sok helyen a nap színe. A görögöknél a tűz, a kínaiaknál a föld, a szél és az egészség színe. Nálunk a hervadást és az elmúlást jelképezi. A somogyi Csökölyön sárga viseletbe öltöznek nagypénteken a református asszonyok, sárga kendőt vettek fel, ruhájukat sáfránnyal festették sárgára és sárga kötényt kötöttek, amelyet fehér csipke díszített.

·        A piros szín a magyar népművészetben a leggyakoribb. Nálunk Elsősorban az öröm, a lelkesedés, az ünnepi hangulat, az egészség, a szerelem kifejezője. Ennek az alapja valószínűleg az érzelmekkel telített ember arcának piros színe.
A pirosnak a vérrel, a tűzzel, a fénnyel és a nappal is van kapcsolata. A vérontás, ördögi vonatkozások, pokoli borzalmak színe is a piros.
A nyelvünkben is gyakori jellemző: piros alma, pirospozsgás, vérpiros, paprikapiros, tulipiros, égőpiros, élénkpiros, tűzpiros.
A magyar néphit a pirosnak véderőt tulajdonít és ezért piros kendővel, piros szalaggal védekeznek a szemmel verés és egyéb rontás ellen. Az Ormánságban a menyecskék piros főkötőt viselnek.
A régi magyar hímzéseken uralkodó szín volt (Sárközi-, baranyai-, somogyi- és régi palóc szőttesek, kalotaszegi varrottas, XIX. Század elejei mezőkövesdi hímzés, stb.).
A régebbi spanyolozott pásztorfaragásokon a fekete mellett a piros színt láthatjuk leggyakrabban.

·        A rózsaszín gyöngédséget, szeretet fejez ki. A könyv Derkovits Proletár anya című képével illusztrálja ezt a hatást. Ugyanakkor nem írja le, hogy manapság a városi kultúrában kicsi lányokhoz társítják; kisleány újszülöttnek rózsaszíntakaró, rózsaszín ruhácska dukál.

·        A kék szín Goethe szerint a zöldhöz hasonlóan passzív szín, amely megfoghatatlanságot és kozmikus végtelenséget kelt. Sajátos költői, vagy filozófiai gondolat. Igaz, az ég megfoghatatlan, a tenger végtelen, de egy hozzám hasonló hétköznapi embernek nincsenek ilyen fennkölt érzései. Nekem egy szép világos kék, vagy a tengerészkék a nyugalom színe és a sötétkék az eleganciáé.
A könyv szerint a sötétkék az öregek viseletében a józanságot, a békeszeretet, és a nyugalmat jelképezik. A kékfestők kékje változatos és szellemes fehér díszítéssel a paraszti és kispolgári rétegek ízlését tükrözi. A világoskék a fiúk színe. Kedvelik a fiatalok is, a hűség és ártatlanság jelét látják benne. A hevesmegyei Felnémeten fehér és világoskék ruhába öltöztetik a mennyasszonyt. (Személyes megjegyzés: az esküvőmön nem akartam szokványos fehér csokrot, pedig pont ma harminchárom évvel ezelőtt csak a fehér volt a szokás, de én világoskék szegfűt választottam, minden szín szimbolikai meggondolás nélkül).
A sötétkék piros szőtteseken, piros hímzéseken is megjelenik a feketéhez hasonlóan.

·        A zöld a tavasz, a kezdet, a bizakodás, a remény és az örökélet szimbóluma. Az örökéletet  az örökzöld növényekkel való képzettársítás miatt jelképezi. A zöld rozmaring ág az örök szerelem jele. A nép a szabadban élő pásztorok, betyárok szabad életét is a zölddel hozza összefüggésbe.
Nálunk kedveltek a zöld kancsók, zöld ivóedények, kulacsok, kannák, köcsögök.

·        A barna szín ritka, mint szimbólum. A magyar nép barna fajának mondja magát, a könyv ezt egy népdallal illusztrálja:. „Magam vagyok, barna fattyú”
A barnapiros egészséget és életörömöt jelent. A barna viselet átmenet a fiatalságból az öregségbe. Például a barna karcagi rövidbundát a középkorú asszonyok hordják.
Barna domináns színvilággal a békési ködmönök képein találkoztam.

·        A bordó és lila színekről egy árva szó sincs a színekről szóló részben, pedig magyar hímzésekben is fellelhető. Sőt a pirosas bordó árnyalat néha domináns szín is. Lila szín uralta munkát még nem láttam a magyar népművészetben (ettől még lehet), de kiegészítő színként, főleg világosabb árnyalatban fellelhető a kalocsai-, a matyó- és a sokszínű sióagárdi hímzéseken.

Mint foltvarrót leginkább a gazdagabb színvilágú munkák érdekeltek. Érdekes egy-egy vidék színvilágának a fejlődését végigkísérni. Eleinte szinte mindenhol egy szín dominált, főként a piros. A mai ezerszínű mezőkövesdi hímzések is pirosak volta, esetleg kevés feketével. Csak a XIX. Század végén kezdtek színesedni, többféle zöld, rózsaszín és sárga fonál alkalmazásával. Hasonlóan a híres kalocsai hímzés is egyszínű volt, fehér alapon fekete, vagy kék mintával, és ma már az erdő és mező minden színében pompázik. Ragyogó szép színek kavalkádját láthatjuk a palóc szakácskákon (fehér kötény) és gangákon (fekete kötény). Engem nagyon megfogtak a kunhímzések (Karcag környéke) szép, harmonikus pasztell színei. Itt magyar gyapjú fonalával hímeztek és a vastag gyapjúszálakat növényi festékkel színezték. Foltvarró szemmel nézve a kedvenceim a székely festékes szőttesek. Általában vöröset, továbbá kék, sárga és fehér színeket használtak Különösen tetszenek a sárgás, fahéjas színűek kevés kékkel, fehérrel kombinálva.

A gazdagon színezett munkákat érdemes alaposan tanulmányozni. Sok-sok szín egymás mellett, és a munka mégsem tarka-barka, rikító rémség. Mi a titkuk? A jó kompozíció és a jó színelosztást, akárcsak egy foltmunkánál.

 

Gelencsérné Lazarovits Klári

Bp., 2002 február 19