Tevékenységünk elsősorban a közműellátás területére irányul. Ezen belül kiterjed mind az előkészítő és tervezési munkákra, valamint a megtervezett létesítmények fővállalkozási formában történő komplex megvalósítására.

TERVEZÉS

 • előkészítő munkák, szakvélemények, beruházási programok, kiviteli tervek, engedélyezési tervek készítése
 • komplex vízgazdálkodás, vízkárelhárítási, környezetvédelmi, hulladékkezelési és hulladékelhelyezési tervek
 • ajánlati tervek készítése
  • döntés előkészítéshez
  • versenytárgyaláshoz
  • rekonstrukciók műszaki megoldásához

FŐVÁLLALKOZÁS

 • mérnöki építmények megvalósítása
 • víz-, kommunális és ipari szennyvízkezelések, eredménygaranciával

KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

 • olajos szennyvizek, emulziók, élelmiszer- ipari szennyvizek előkezelése
 • iszapvíztelenítés
 • hulladékkezelés

VÍZELLÁTÁS, VÍZKEZELÉS

Vízbeszerzés, vízkutatás, védőidom- tervezés

Víznyerő helyek feltárása, hidrogeológiai kutatás, vízkészletszámítások, vízkutatások geofizikával, feltárással, vízhozam mérések, védőidom- kijelölés, kút-, forrásfoglalás, és egyéb víznyerőhelyek tervezése.

Vízkezelés, vízellátás, hidraulikai rendszervizsgálatok

Gáztalanítás, vas-, mangántalanítás, ipari vízminőségű előkészítés (szűrés, ülepítés, stb.) vízellátó hálózatok, bővítések, komplex vízműtelepek.

CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Miskolc Városi Szennyvíztelep

további referenciák >>>

Csapadék- és szennyvízelvezető csatornák, hálózatok, kommunális és ipari jellegű szennyvizek tisztítása, előkezelés, biológiai tisztítás, iszapkezelés, iszapvíztelenítés. Helyi kis kapacitású biológiai szennyvíztisztítók komplex fővállalkozása. Híg fekáliák szippantókocsis gyűjtése, kezelése. Működő szennyvíztelepek intenzifikálása. Ipari üzemek szennyvíz- előkezelése.

VÍZRENDEZÉS, ÖNTÖZÉS

Tereprendezés, nyílt és zárt csapadékvíz- elvezetés, tározók, patak- és mederrendezések, védgátak, belvízátemelők. Öntözés, szennyvízöntözés, hígtrágyakezelés, melioráció.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Veszélyeshulladék- kezelés

Anyagmérlegek készítése, laboratóriumi vizsgálatok, hulladékkezelések, szeméttelepek, veszélyeshulladéktárolók, -lerakók, olajos szennyvizek, emulziók ártalmatlanítása.

Rekultiváció

Tervezett vagy felhagyott zagyterek, bányagödrök, meddőhányók, hulladéklerakók térségének rendezése, földnyilvántartási, természetvédelmi, vízügyi, mezőgazdasági, stb. szempontok figyelembevételével.

Földmozgások, állékonysági vizsgálatok

Állékonysági, földmozgási, csúszási vizsgálatok, helyreállítási módok kidolgozása, szakvélemény készítése.

Zajvédelem

Mérések, szakvélemények, zajvédelmi tervek készítése.

Tatabánya Szilárd Kommunális Hulladéklerakó

további referenciák >>>

IPARI VÍZGAZDÁLKODÁS

Ipari üzemek komplex vízgazdálkodási rendszerének tervezése. A vízgazdálkodás és energiagazdálkodás összefüggéseinek vizsgálata. Vízelőkészítés, hűtőrendszerek, ipari szennyvizek kezelése, vízvisszaforgatás, iszapvíztelenítés, stb. vízgazdálkodási rendszerek engedélyezési terveinek elkészítése, állapotrögzítő és rekonstrukciós tervek. Iparivíz-, és szennyvízkezeléshez vegyészeti elemzések, vizsgálatok, technológiák kidolgozása.

ÜZEMELTETÉS

Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése.