Site menu:

Friss hírek:

2006-04-27
Híreinket külön fórum oldalon érhetitek el, melyet rendszeresen fríssít az iskola titkársága.

Részletek »

Elérhetőség:

Címünk:
4024 Debrecen
Vár u.3.
Tel.:+36 52 531 775
Fax:+36 52 531 773

Zenei Nevelésért Alapítvány adószám:
19126456-1-09

Bankszámla szám:
10103434-16655928-00000004
Budapest Bank Rt. debreceni fiókja

 

Ajánlott linkek:

 

 

 

Támogatóink:

 

 

 

 

LöweLine Studio

„ZENEI NEVELÉSÉRT” ALAPÍTVÁNY

alapitvanyRészletek az alapító okiratból


I. PREAMBULUM
A Simonffy Emil Zeneiskola (székhelye: 4024 Debrecen, Vár utca 3., képviselője: Fekete Ferenc igazgató, 4025 Debrecen, Ispotály utca 19. IV./18 alatti lakos) az iskolai oktató-nevelő munka minél színvonalasabb megvalósítsa érdekében a különösen jó képességű tanulók tehetséggondozására, valamint az iskola rászoruló dolgozóinak, nyugdíjasainak támogatására alapítvány létesítését határozta el a következők szerint:

II. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE „Zenei Nevelésért” Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) III. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE 4024 Debrecen, Vár utca 3.

IV. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA Az alapítvány célja: - a zenei tehetség gondozása, - a tárgyi feltételek javítása, - az országos és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon való részvétel támogatása, - külföldi zenekarokkal cserekapcsolat létesítése, fenntartása, - nyugdíjas zenepedagógusok támogatása, - nyári zenei táborokhoz való hozzájárulás. Az Alapítvány közhasznú. Az alapítvány az alábbi, az 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott közhasznú tevékenységeket folytatja: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, imeretterjesztés - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

V. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA Az Alapítvány induló vagyona 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint, amelyet az alapító a Budapest Bank Rt. debreceni fiókja 10113434-16655928-40000000 számú számláján helyeznek el. Az Alapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó belföldi, és külföldi természetes személyek és szervezetek feltétel nélküli pénzbeli és dologi adományai, amennyiben azokat az Alapítvány kuratóriuma elfogadja.