A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület
2002 évi közhasznúsági jelentése


A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület
ALAPÍTVA 1995-BEN
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
2002 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület célja:
A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre az alábbi célok érdekében:
Ismeretterjesztés. Természetvédelmi területek kezelési, rekonstrukciós és kutatási programjaiban való részvétel. Védendő területek feltárása, megóvása, lehetőség szerint megvásárlása. Veszélyeztetett fajok védelmi programjai. Kulturális értékek védelme.
Csillagászati kutatás, ismeretterjesztés. (2002 óta)
Az Ökoturizmus fejlesztése.
A fentiekhez szükséges anyagi források előteremtése.

Az Egyesület szervei, működése:
Ügyvivő testülete a három főből álló vezetőség. Legfőbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyűlés. Egyesületünk vállalkozást nem folytat a célok megvalósítását a támogatók segítik. Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát. senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

2002 évi tevékenységek:

1. Kutatás, monitorozás, gyakorlati természetvédelem:

2. Tájékoztatás, ismeretterjesztés 3. Egyebek

2003-as munkaterv

Fő irányunk továbbra is a ragadozómadárvédelem, veszélyeztetett védett növények védelme, szaporítása, az ismeretterjesztés (ez utóbbi immár a csillagászat terén is) és kiadványok megjelentetése. Ez évtől új programként a nyírfajd dél-nyírségi visszatelepítését tűzzük célul.

A fenti célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek:

2002-ben beadott és megnyert pályázatok:
• Védett erdőtársulások rekonstrukciója ………………………………… 200 ezer Ft
• A környezeti nevelést szolgáló ismeretterjesztő, információhordozók készítése.
   (Fokozottan védett ragadozó madarak, plakátok) …………………….… 92 ezer Ft
• Veszélyeztetett fokozottan védett ragadozó madarak védelme. ……….… 400 ezer Ft
• Veszélyeztetett élőhelyek felmérése védelme. ………………….….….… 150 ezer Ft
• Környezeti, lakossági tanácsadó, információs szolgálat …………….…… 350 ezer Ft
• Természetvédelmi tábor ……………………………………….….…… 120 ezer Ft

2002-ben beadott még el nem bírált pályázatok:
• A környezeti nevelést szolgáló ismeretterjesztő, információhordozók készítése. (Hajdúsági Tájvédelmi Körzet fokozottan védett növény és állatfajainak bemutatása képeslapon)
• A környezeti nevelést szolgáló ismeretterjesztő, információhordozók készítése. (Tocó-völgy monográfia kiadása)

Nyitó pénzkészlet: 2002. 01. 01.-én
Bank ……………………… 988.599.-
Pénztár …………….….….… 24.358.-
Lekötés ……………….… 1.700.000.-
Összesen: …………….… 2.712.957.-

Záró pénzkészlet 2002. 12. 31.
Bank ……………………… 447.871.-
Pénztár …………………….… 9.349.-
Lekötés ……………….… 1.563.000.-
Összesen: …………….… 2.020.220.-
Bevétel: …………….….… 4.739.277.-      Ebből kötelezettséggel terhelt: 625.000.- Ft.
Kiadás: …………….….… 5.432.014.-

2.) Pályázatok megvalósítása
     2.1.) KAC 40583 sz. védett értékek feltárása …………….….… 144.453.-
     2.2.) KAC 40582 sz. plakát készítés …………………………… 199.984.-
     2.3.) KAC 40771 sz. Zsuzsi vonat kiadvány ………………….… 223.848.-
     2.4.) SZT-Is-4/2151 számítógép vásárlás ………………….….… 363.600.-
     2.5.) KAC 043839-01. Élő táj kiadvány ………………….….… 1.510.00.-
     2.6.) KAC 360200096F Környezeti tanácsadó iroda …………… 171.588.-
     2.7.) KAC 360200095F Ragadozómadár védelem ……………… 219.529.-
     Összesen: ………………………………………………….… 2.826.002.-

3.) Kutatási és élőhely védelmi programok
     3.1.) Nyírségi élőhelyrekonstrukciós munkák ……………………… 17.763.-
     3.2.) Kisemlős monitorozó program ……………………………… 100.000.-
     3.3.) Egyedi tájértékek felmérése ……………………………….… 62.000.-
     Összesen: ……………………………………………………… 179.763.-

4.) Saját finanszírozású programok, támogatás, beszerzés
     (saját tartalékból, bevételből SZJA 1 %-ból)
     4.1.) odúk, műfészkek készítése, plakátok, előadások támogatása … 622.659.-
     4.2.) Szemétösszeszedés …………………………………………… 27.690.-
     4.3.) MEADE LX 90 távcső és tart. vásárlása ……………….….… 730.800.-
     Összesen: ……………………………………………………… 1.383.749.-

5.) Munkabér és járulék költség: ………………………….….….… 271.050.-
     Működés mindösszesen: ……………………………………… 5.432.014.-

2001 évi közhasznúsági jelentés