A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület
2003 évi közhasznúsági jelentése


A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület
ALAPÍTVA 1995-BEN
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
2003 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület célja:
A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre az alábbi célok érdekében:
Ismeretterjesztés. Természetvédelmi területek kezelési, rekonstrukciós és kutatási programjaiban való részvétel. Védendő területek feltárása, megóvása, lehetőség szerint megvásárlása. Veszélyeztetett fajok védelmi programjai. Kulturális értékek védelme.
Csillagászati kutatás, ismeretterjesztés. (2002 óta)
Az Ökoturizmus fejlesztése.
A fentiekhez szükséges anyagi források előteremtése.

Az Egyesület szervei, működése:
Ügyvivő testülete a három főből álló vezetőség. Legfőbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyűlés. Egyesületünk vállalkozást nem folytat a célok megvalósítását a támogatók segítik. Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát. senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

2003 évi tevékenységek:

1. Kutatás, monitorozás, gyakorlati természetvédelem:

2. Tájékoztatás, ismeretterjesztés 3. Egyebek

2004-es munkaterv

Fő irányunk továbbra is a ragadozó madárvédelem, veszélyeztetett védett növények védelme, szaporítása, az ismeretterjesztés (ez utóbbi immár a csillagászat terén is) az előadások, táborok mellett kiadványok megjelentetése. Az évtől programunkban szerepel a nyírfajd dél-nyírségi visszatelepítése, mely jelenleg az előkészítés stádiumában van.
Részvétel a Természetvédő Szervezetek Országos Debreceni Találkozójának megvalósítása érdekében, társszervezőként más debreceni szervezettekkel a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör koordinálásával

A fenti célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek:

2003-ban beadott és 2002-ről áthúzódott megnyert pályázatok:
• Védett erdőtársulások rekonstrukciója ….….….….….….… 200 ezer Ft
• Veszélyeztetett fokozottan védett ragadozó madarak védelme 400 ezer Ft
• Veszélyeztetett élőhelyek felmérése védelme ….….….….…. 150 ezer Ft
• Dél-Nyírség Bihar Védett növényei-állatai képeslapokon ….. 100 ezer Ft
• Működési pályázat ….….….….….….….….….….….….… 350 ezer Ft

2004-ben magvalósítandó
• Természetvédelmi tábor ….….….….…. 120 ezer Ft
• Tocó-völgy élővilágát bemutató kiadvány 300 ezer Ft
• Jónás réti tanösvény elkészítése ….….… 300 ezer Ft

Pénzügyi Beszámoló

Nyitó pénzkészlet: 2003. 01. 01.-én
Bank ….….….….…. 447.871
Pénztár ….….….….… 11.248
Lekötés ….….….… 1.563.000
Összesen: ….….….. 2.022.119
Bevétel: ….….….… 4.547.722
Kiadás: ….….….…. 3.372.757

Záró pénzkészlet 2003. 12. 31.
Pénztár ….….….….….….….. 8.721
Lekötés ….….….….….… 3.180.000
Összesen: ….….….….….. 3.197.084
Ebből kötelezettséggel terhelt: 200.000

I. Bevételek:
1. kutatás, szakértés, elemzés: 1.213.460
2. kiadvány értékesítés ….…... 368.600
3. oktatás előadás ….….….….….…. 0
4. kamatok összesen: ….….… 206.775
4.1. Bank kamat ….….….….…. 4.756
4.2. Lekötés kamata ….….…. 202.019
5. SZJA 1 %-a ….….….….…. 79.294
6. Eszközértékesítés ….…... 1.600.000
7. Pályázatok ….….….….….. 562.000
8. Támogatás ….….….….….. 317.593
9. Kölcsön ….….….….….…. 200.000
Bevétel összesen: ….….… 4.547.722

II. Kiadások
1. Működés ….….….….….….….….….….….….….…. 873.785
1.Irodaszer, nyomtatvány ….….….….….….….….….….… 46.487
1.2.) Posta, telefon ktg., internet ….….….….….….….….. 127.912
1.3.) Utazás, benzin ….….….….….….….….….….….…. 217.687
1.4.) Fénykép, dia, másolás ….….….….….….….….….…. 64.395
1.5.) Bérleti díj, tagdíj ….….….….….….….….….….…... 184.240
1.6.) Egyebek ….….….….….….….….….….….….….… 233.084
Pályázatok megvalósítása ….….….….….….….….…... 906.467
Kutatás és élőhely védelmi prog. ….….….….….….….. 369.704
Saját finanszírozású programok, támogatás, beszerzés 1.222.801
4.1 Beszerzés ….….….….….….….….….….….….….…. 458.402
4.2 Támogatások ….….….….….….….….….….….….…... 39.000
4.3 Távcsővásárlás ….….….….….….….….….….….…... 715.399
  (a távcső megrendelése és kifizetése 2002-ben, leszállítása 2003-ban történt)
4.4 Támogatás ….….….….….….….….….….….….….….. 10.000
Munkabér és járuléka ….….….….….….….….….….….….…. 0
Összesen: ….….….….….….….….….….….….….…... 3.372.757

2002 évi közhasznúsági jelentés