A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület
2004 évi közhasznúsági jelentéseA Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület
(ALAPÍTVA 1995-BEN)
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004 ÉVRŐL

A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre az alábbi célok érdekében:
Ismeretterjesztés. Védett természeti területek kezelési, rekonstrukciós és kutatási programjaiban való részvétel.
Védendő területek feltárása, megóvása, lehetőség szerint megvásárlása.
Veszélyeztetett fajok védelmi programjai. Kulturális értékek védelme.
Csillagászati kutatás, ismeretterjesztés (2002 óta).
Az Ökoturizmus fejlesztése.
A fentiekhez szükséges anyagi források előteremtése.

Az Egyesület ügyvivő testülete a három főből álló vezetőség. Legfőbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyűlés. Egyesületünk vállalkozást nem folytat a célok megvalósítását a támogatók segítik.

I. A költségvetés fő számai
Nyitóegyenleg: 3.197.084 Ft
Kiadás: ….…. 3.657.774 Ft
Bevétel: ….…. 4.710.077 Ft
Záróegyenleg: . 4.249.000 Ft

II-IV pont szerinti számviteli beszámoló: lásd az Egyesület irattárában elhelyezett: "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója"-ban
II. A költségvetési támogatás felhasználása
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
III. A cél szerinti juttatások kimutatása
(Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke)
IV. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege
Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát. senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. Kutatás, monitorozás, gyakorlati természetvédelem:

2. Tájékoztatás, ismeretterjesztés:

3. Egyebek

2005-ös munkaterv és pénzügyi terv

Az egyesület célja továbbra is a gyakorlati természetvédelem (ragadozó madárvédelem, veszélyeztetett védett növények védelme, szaporítása), monitoring programok, és az ismeretterjesztés (előadások, táborok, kiadványok megjelentetése).

Konkrét célok, a velük kapcsolatos kiadások:

A 2005-ös évtől szeretnénk a nyírfajd dél-nyírségi visszatelepítését is megvalósítani, mely jelenleg a külföldi partnerek felkutatásának a stádiumában van és vannak érdeklődő és támogató szervezetek (Nyírerdő Rt., Dr. Hans Aschenbrenner). Programfelelős: Dudás Miklós Előirányzat: 150.000 Ft

A Keleti lápibagoly-lepke (Arytrura musculus) és a Nagy szikibagoly-lepke (Gortyna lunata) élőhelyeinek megőrzése és védelmének fejlesztése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. Programfelelős: Bertalan László Előirányzat: 1.900.000 Ft

Dél-Nyírségi védett növényfajok monitorozása, egyes fajok mesterséges szaporítása és visszatelepítése. Programfelelős: Papp László Előirányzat: 500.000 Ft

Illegális hulladéklerakók felszámolása. Programfelelős: Juhász László Előirányzat: 300.000 Ft

Egyes kiadványaink (Ragadozó madarak oltalmáért) újranyomása. Programfelelős: Juhász László Előirányzat: 200.000 Ft

Csatlakozás az MTVSZ biogazdálkodást népszerűsítő kampányához. Programfelelős: Gyarmathy István. Előirányzat: - Ft

A fényszennyezés program továbbvitele. Programfelelős: Gyarmathy István Előirányzat: - Ft

Odúk készítése, kihelyezése (vörös és kékvércse, szalakóta). Programfelelős: Demeter László Előirányzat: 100.000 Ft

Román-Magyar határon átnyúló természetvédelmi program Programfelelős: Gyarmathy István Előirányzat: a pályázati eredménytől függően

Előadások, bemutatók a természetvédelem és a csillagászat területén. Programfelelős: Gyarmathy István Előirányzat: 50.000 Ft

Természetvédő tábor megvalósítása Góréson. Programfelelős: Lóczi Attila Előirányzat: 75.000 Ft

Részvétel a Zengő védelméért folytatott kampányban. Programfelelős: Csank Róbert Előirányzat: - Ft (működési költségben)

A 4-es főút Bocskaikertet elkerülő szakasza új nyomvonalának kijelöléséért folytatott kampány folytatása. Programfelelős: Gyarmathy István Előirányzat: - Ft (működési költségben)

Részvétel a természetvédelmi találkozókon, és egyéb helyi-országos megbeszéléseken. Felelős: Gyarmathy István Előirányzat: - (működési költségben)

A Dombostanyai templomrom felújításának előkészítése. Programfelelős: Gyarmathy István Előirányzat: - Ft.

A honlapunk folyamatos frissítése. Programfelelős: Gyarmathy István Előirányzat: 60.000 Ft

Működési költségek:
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatópatron, stb.: 50.000 Ft, postaköltség: 30.000 Ft, internet előfizetés: 100.000 Ft, könyvelői költség: 150.000 Ft, banki költség: 30.000 Ft, irodabérlet: 30.000 Ft, tagdíjak, előfizetés: 20.000 Ft, utazási költségek: 200.000 Ft, javítás: 20.000 Ft, telefonköltség: 30.000 Ft, konferenciák részvételi díja: 30.000 Ft Előirányzat: 690.000 Ft

Beszerzés:
Egy db. notebook vásárlása. Előirányzat: 250.000 Ft

Tartalék: 350.000 Ft

Kiadás összesen: 4.625.000 Ft (+ esetleges Román-Magyar program költségei)

Bevételek:
A fentiek forrása: A megnyert pályázatok megvalósítása, újabb pályázatok beadása, egyéb bevételek.

2004-ben beadott és 2005-ban megvalósítandó megnyert pályázatok:

A górési természetvédelmi tábor megvalósítása ….….….….….….… 75.000 Ft
Működési pályázat (550 000 Ft) időarányos része: ….….….….….. 200.000 Ft
Veszélyeztetett lepkefajok védelmi programjának megvalósítása … 1.743.000 Ft
További beadandó pályázatok:
NCA pályázat ….….….….….….….….….….….….….….… kb. 1.000.000 Ft
KÖVI (volt Zöld Forrás) Hulladéklerakók megszüntetésére: ….… kb. 300.000 Ft
     Kiadvány újranyomására: ….….….….….….….….….….…. kb. 200.000 Ft
Természeti Örökségünk Alapítvány ….….….….….….….….…. kb. 500.000 Ft
PHARE Interreg pályázat: ….….….….….….….….….….….….….….….… ?
További források:
Lekötött pénztartalékunk kamata ….….….….….….….….….… kb. 207.000 Ft
Megbízási szerződések (tanulmányok, NBMR) ….….….….….… kb. 400.000 Ft
Bevétel összesen: ….….….….….….….….….….….….….….….. 4.625.000 Ft

A Közhasznúsági beszámolót az Egyesület 2005. évi közgyűlése 1. számú, a Pénzügyi és Munkatervet 2. számú határozatával elfogadta.

2003 évi közhasznúsági jelentés