A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület
2005 évi közhasznúsági jelentéseA DÉL-NYÍRSÉG BIHARI TÁJVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKŐRZŐ EGYESÜLET
(ALAPÍTVA 1995-BEN)
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005 ÉVRŐL

A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre az alábbi célok érdekében:
Ismeretterjesztés. Védett természeti területek kezelési, rekonstrukciós és kutatási programjaiban való részvétel.
Védendő területek feltárása, megóvása, lehetőség szerint megvásárlása.
Veszélyeztetett fajok védelmi programjai. Kulturális értékek védelme.
Csillagászati kutatás, ismeretterjesztés (2002 óta).
Az Ökoturizmus fejlesztése.
A fentiekhez szükséges anyagi források előteremtése.

Az Egyesület ügyvivő testülete a három főből álló vezetőség. Legfőbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyűlés. Egyesületünk vállalkozást nem folytat a célok megvalósítását a támogatók segítik.

I. A költségvetés fő számai
Nyitóegyenleg:
Bank+Pénztár: …. 249,387 eFt,
Lekötés: ….….….… 4000 eFt,
Összesen: ….…. 4249,387 eFt
Kiadás: ….….…. 3114,587 eFt
Bevétel: ….….…. 2227,158 eFt
Záróegyeleg:
Bank+Pénztár: …. 361,958 eFt,
Lekötés: ….….….…. 3000 eFt,
Összesen: ….…. 3361,958 eFt

II-IV pont szerinti számviteli beszámoló: lásd az Egyesület irattárában elhelyezett: „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója”- ban
II. A költségvetési támogatás felhasználása
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
III. A cél szerinti juttatások kimutatása
(Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke)
IV. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege
Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát. senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. Kutatás, monitorozás, gyakorlati természetvédelem:

2. Tájékoztatás, ismeretterjesztés:

3. Egyebek

2006-os munkaterv és pénzügyi terv

Az egyesület célja továbbra is a gyakorlati természetvédelem (ragadozó madárvédelem, lepkevédelem, veszélyeztetett védett növények védelme, szaporítása), monitoring programok, és az ismeretterjesztés (előadások, táborok, kiadványok megjelentetése).

Konkrét célok, a velük kapcsolatos kiadások:

Bevételek:
A fentiek forrása: A megnyert pályázatok megvalósítása, újabb pályázatok beadása, egyéb bevételek.
2005-ben beadott és 2006-ban megvalósítandó megnyert pályázatok:

NCA működési pályázat: .….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 600 000 Ft
Zöld forrás pályázat: „Plakátok készítése”: .….….….….….….….….….….….….….…. 200 000 Ft
Zöld forrás pályázat: Natura 2000 konferencia: ….….….….….….….….….….….….…. 180 000 Ft
Zöld forrás pályázat: Natura 2000 lepkefajok monitoringja: ..….….….….….….….….…. 360 000 Ft
Zöld forrás pályázat: Natura 2000 lepkefajok élőhelyének védelme: ….….….….….….…. 500 000 Ft
További beadandó pályázatok:
NCA pályázatok (működés, civil együttműködés) ?
További források:
Lekötött pénztartalékunk kamata .….….….….….….….….….….….….….….….…. kb.160 000 Ft
Helyi védett területek helyrajzi-számos kigyűjtése a Debreceni Polgármesteri Hivatal számára 50 000 Ft
Bevétel összesen: .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 2 050 000 Ft

A Közhasznúsági beszámolót az Egyesület 2006. május 26.-i közgyűlése 1. számú, a Pénzügyi és Munkatervet 2. számú határozatával elfogadta.

2004 évi közhasznúsági jelentés