A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület
2006 évi közhasznúsági jelentéseA DÉL-NYÍRSÉG BIHARI TÁJVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKŐRZŐ EGYESÜLET
(ALAPÍTVA 1995-BEN, KÖZHASZNÚ 1999-ÓTA)
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2006 ÉVRŐL

A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre az alábbi célok érdekében:
Ismeretterjesztés. Védett természeti területek kezelési, rekonstrukciós és kutatási programjaiban való részvétel.
Védendő területek feltárása, megóvása, lehetőség szerint megvásárlása.
Veszélyeztetett fajok védelmi programjai. Kulturális értékek védelme.
Csillagászati kutatás, ismeretterjesztés (2002 óta).
Az Ökoturizmus fejlesztése.
A fentiekhez szükséges anyagi források előteremtése.

Az Egyesület ügyvivő testülete a három főből álló vezetőség. Legfőbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyűlés. Egyesületünk vállalkozást nem folytat a célok megvalósítását a támogatók segítik.

I. A költségvetés fő számai
Nyitóegyenleg:
Bank+Pénztár: .…. 362 eFt,
Lekötés: .….….. 3.000 eFt,
Összesen: .….…. 3.362 eFt
Kiadás: ….….…. 5.165 eFt
Bevétel: ….….…. 6.807 eFt
Záróegyeleg:
Bank+Pénztár: …. 1.204 eFt,
Lekötés: ….….… 3.800 eFt,
Összesen: .….….. 5.004 eFt

II-IV pont szerinti számviteli beszámoló: lásd az Egyesület irattárában elhelyezett: "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója"-ban
II. A költségvetési támogatás felhasználása
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
III. A cél szerinti juttatások kimutatása
(Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke)
IV. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege
Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát. senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Természetvédelem, társadalmi aktivitás:

Kulturális értékőrzés

Kutatás, monitorozás, gyakorlati természetvédelem:

Tájékoztatás, ismeretterjesztés:

A szervezet 2006 évi forrásteremtése:
Nemzeti Civil Alapprogram: Működési pályázat, Környezetvédelmi Minisztérium: Természetvédelmi gyermektábor lebonyolítása, Nagy szikibagoly-lepke védelme program, Védett és fokozottan védett ragadozó madarakat bemutató plakátsorozat újranyomása, Natura 2000-es lepkefajok monitoringja, Ökotárs Alapítvány: Védett növények szaporítása és védelme program

2007-es munkaterv és pénzügyi terv

Az egyesület célja továbbra is a gyakorlati természetvédelem (ragadozó madárvédelem, lepkevédelem, veszélyeztetett védett növények védelme, szaporítása), monitoring programok, és az ismeretterjesztés (előadások, táborok, kiadványok megjelentetése).

Konkrét célok, a velük kapcsolatos kiadások:

Bevételek:
A fentiek forrása: A megnyert pályázatok megvalósítása, újabb pályázatok beadása, egyéb bevételek.
Zöld forrás pályázat: Natura 2000 monitoring 300 000 Ft
További beadandó pályázatok:
NCA pályázatok (működés, civil együttműködés) ?
Norvég Alap, Svájci Alap, ROP ?
További források:
Lekötött pénztartalékunk kamata kb. 160 000 Ft

A Közhasznúsági beszámolót az Egyesület 2007. május 25.-i közgyűlése 1. számú, a Pénzügyi és Munkatervet 2. számú határozatával elfogadta.

2005 évi közhasznúsági jelentés