A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület
2007 évi közhasznúsági jelentéseA DÉL-NYÍRSÉG BIHARI TÁJVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKŐRZŐ EGYESÜLET
(ALAPÍTVA 1995-BEN, KÖZHASZNÚ 1999-ÓTA)
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007 ÉVRŐL

Bevezető
Az Egyesület 1995-ben alakult meg, 1998-tól közhasznúnak minősül. Az erről szóló végzés száma APK 61.373. A bejegyzés az Egyesület székhelye szerint illetékes Hajdú - Bihar Megyei Bíróságon történt.
Az Egyesület közhasznú tevékenységének minősül a működési területe természeti értékeinek a megőrzése, a megőrzéshez szükséges kutatási tevékenységek végzése, valamint az ide látogatók számára a természeti értékekről szóló kiadványok, a természeti értékeket bemutató táblák készítése, természetvédelmi és csillagászati ismeretterjesztés.
Az Egyesület összes 2007. évi bevétele 3201 eFt volt, amiből pályázati úton nyert támogatás 2181 eFt. Civil szervezettől 300 eFt, Létavértes önkormányzatától 100 eFt támogatás érkezett. Az SZJA 1%-ának felajánlásából 139 eFt bevétel származott. Az Egyesület bevételének többi része az alaptevékenységből 470 eFt és kamat bevételből 11 eFt származott.
Az Egyesület 2007. évi teljes bevétel közhasznú bevételnek minősül.
A közhasznú tevékenység kiadásai között az alábbi tételek szerepelnek. Működési kiadások, pályázatok megvalósítása, kutatási élőhely védelmi programok, saját finanszírozásban megvalósuló programok 3416 eFt, munkabér és járulékai 191 eFt. A vezető tisztségviselők részére kölcsönt vagy egyéb juttatást az Egyesület nem fizetett.
A közhasznú tevékenység 2007-ben az Egyesületnél -744 eFt eredménnyel zárult.
Összességében az Egyesület 2007-ben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét.

I. A költségvetés fő számai
Nyitóegyenleg:
Bank + pénztár: .…. 1204 eFt
Lekötés: .….….….. 3800 eFt
Összesen: .….….…. 5004 eFt
Bevétel: .….….…... 3201 eFt
Köttség: .….….…... 3607 eFt
Záró egyenleg:
Bank + pénztár: .….. 298 eFt
Lekötés: .….….….. 4300 eFt
Összesen: .….….…. 4598 eFt

II-IV pont szerinti számviteli beszámoló: lásd az Egyesület irattárában elhelyezett: "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített beszámolója"-ban
II. A költségvetési támogatás felhasználása
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
III. A cél szerinti juttatások kimutatása
(Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke)
IV. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát. senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. Társadalmi aktivitás
- Folytattuk Debrecen és Hajdú-Bihar megye helyi jelentőségű védett természeti területeinek teljeskörű felülvizsgálatát, új védetté nyilvánítási javaslatokat készítettünk.
- Részt vettünk Debrecen MJ. város helyi védett természeti területei új egységes védelmi rendeletének előkészítésében, melyben figyelembe vették javaslatainkat.
- Folytattuk a fényszennyezéssel kapcsolatos programunkat (pl.: Fényfolyó nyilatkozat, stb). Részt vettünk a Starlight 2007 konferencián, ahol javaslataink beépültek a zárónyilatkozatba (a fényszennyezés természetvédelmi aspektusai)
- Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek NATURA 2000-es terület védelméről konferencia az "Erdei Művelődés Házában".

2. Természetvédelem, kutatás
- A Nyírség és növényföldrajzi környéke védett növényeinek mesterséges szaporítása és visszatelepítése.
- A nyírfajd visszatelepítési program folytatása.
- Ragadozó madarak monitorozása, téli etetés, műfészkek készítése. Különböző típusú madárodúk kihelyezése.
- Láprét "tisztítási" akciók a nyíracsádi "Jónás-részen", az értékes Angelica palustris és Iris sibirica élőhelyekről visszaszorítottuk a beterjedt cserjéket.
- Debrecen -Hajdúböszörményi tölgyesek NATURA 2000-es terület természeti értékeinek felmérése.
- Bagolyköpetek elemzése a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Program keretében.

3. Kulturális értékőrzés
- Létavértesen a Petőfi S. u. 61. sz. alatti népi lakóházban ún. "élő tájházat" működtettünk, programokat szerveztünk (néprajzi kiállítás, játszóház, természetvédelmi és csillagászati előadások).

4. Tájékoztatás, ismeretterjesztés
- Augusztus 6 és 11 között segítettük a "Természetvédelmi és kézműves tábor" szervezését a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Górés-tanyán.
- Számos természetvédelmi és csillagászati ismeretterjesztő előadást és bemutatást tartottunk (Létavértes, Debrecen, Hajdúböszörmény - értelmi fogyatékosok részére, stb.).
- Részt vettünk a debreceni Környezeti Tanácsadó Iroda működtetésében.
- Részvétel a Zöld Kör Hajdú-Bihar megye természeti értékeit bemutató kiadványának előkészítésében.
- Természetvédelmi tájékoztató táblák felújítása.
- Bővebben honlapunkon: az Események rovatban.

2008-as-munkaterv

Az egyesület célja továbbra is a gyakorlati természetvédelem (kiemelten: ragadozó madárvédelem, lepkevédelem, veszélyeztetett védett növények védelme, szaporítása), a monitoring programok, és a természetvédelmi, csillagászati és népi hagyományőrzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés, szemléletformálás (előadások, táborok, kiadványok megjelentetése, stb.).

Konkrét célok:
- A Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek (Natura 2000 terület) komplex felmérése. (Programfelelős: Baranyi Tamás)
- Környezeti tanácsadó iroda működtetése a Zöld Körrel karöltve. (Pf.: Gyarmathy István )
- A nyírfajd dél-nyírségi visszatelepítését célzó program folytatása a Nyírerdő Rt.-vel közösen. (Pf.: Dudás Miklós)
- Kétéltűek és hüllők populációinak felmérése, változásainak nyomonkövetése (monitoring) a Dél-Nyírségben. (Pf.: Juhász László)
- Dél-Nyírségi védett növényfajok változásainak nyomonkövetése (monitoring), egyes fajok mesterséges szaporítása és visszatelepítése. (Pf:: Papp László)
- A magyar nőszirom és a réti angyalgyökér élőhelyeinek gyakorlati védelme (szukcesszió és adventív növényfajok visszaszorítása). (Pf.: Juhász L., Demeter L., Papp L.)
- A létavértesi arborétum segítése (Pf.: Papp László)
- Odúk készítése, kihelyezése (vörös és kékvércse, szalakóta). (Pf.: Demeter L.)
- Részvétel a Hajdúböszörményi Zöld Kör megyei civil összefogást célzó programjaiban. (Pf.: Baranyi T., Gyarmathy I.)
- A fényszennyezés program továbbvitele. a "Hortobágy csillagos égbolt rezervátum" létrehozása. Norvég Alap pályázat megvalósítása (Pf.: Gyarmathy I., Baranyi T.)
- Előadások, bemutatók a természetvédelem és a csillagászat területén. (Pf.: Gyarmathy I.)
- Természetvédelmi és kézművestábor, valamint alkotótábor megvalósítása Góréson. (Pf.: Lóczi Attila és Buka László)
- Létavértes, Petőfi S. u. 61. sz alatti "Élő tájház" működtetése. (Pf.: Nagy Gabriella)
- Népi játszóház program beindítása. (Pf.: Koleszár Éva)
- Tanulmányi kirándulás a Dunántúlra fenntartható közösségek építése témakörben (Pf.: Juhász János)
- A fenti programok kiterjesztése enyhe értelmi fogyatékosok, mozgássérültek és a roma kisebbség felé. (Pf.: Gyarmathy I.)
- Részvétel a természetvédelmi találkozókon, és egyéb helyi-országos megbeszéléseken, klíma és GMO ellenes programokban. (Pf.: Gyarmathy I.)
- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, pályázat beadása. (Pf.: Gyarmathy I.)
- A Debreceni Nagyerdőt bemutató kiadvány megjelentetése. (Pf.: Ungor Noémi)

A Közhasznúsági beszámolót az Egyesület 2008. május 29.-i közgyűlése 1. számú, a Munkatervet 3. számú határozatával elfogadta.

2006 évi közhasznúsági jelentés