A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület
2008 évi közhasznúsági jelentéseA DÉL-NYÍRSÉG BIHARI TÁJVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKŐRZŐ EGYESÜLET
(ALAPÍTVA 1995-BEN, KÖZHASZNÚ 1999-ÓTA)
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2008 ÉVRŐL

Bevezető
Az Egyesület 1995-ben alakult meg, 1998-tól közhasznúnak minősül. Az erről szóló végzés száma APK 61.373. A bejegyzés az Egyesület székhelye szerint illetékes Hajdú - Bihar Megyei Bíróságon történt.
Az Egyesület közhasznú tevékenységének minősül a Dél - Nyírség - Bihari Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek a megőrzése, a megőrzéshez szükséges kutatási tevékenységek végzése, valamint az ide látogatók számára a természeti értékekről szóló kiadványok, a természeti értékeket bemutató táblák készítése.
Az Egyesület összes 2008. évi bevétele 1849 eFt volt, amiből pályázati úton nyert támogatás 750 eFt. Civil szervezettől 300 eFt támogatás érkezett. Az SZJA 1%-ának felajánlásából 121 eFt bevétel származott. Az Egyesület bevételének többi része az alaptevékenységből 308 eFt, tagdíjból 1 eFt és kamat bevételből 369 eFt származott.
Az Egyesület 2008. évi teljes bevétel közhasznú bevételnek minősül.
A közhasznú tevékenység kiadásai között az alábbi tételek szerepelnek. Működési kiadások, pályázatok megvalósítása, kutatási élőhely védelmi programok, saját finanszírozásban megvalósuló programok 1400 eFt. Tárgyi eszköz beszerzésre 126 eFt-ot fordított az egyesület. A vezető tisztségviselők részére kölcsönt vagy egyéb juttatást az Egyesület nem fizetett.
A közhasznú tevékenység 2008-ban az Egyesületnél 105 eFt eredménnyel zárult.
Összességében az Egyesület 2008-ben az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét.

I. A költségvetés fő számai
Nyitóegyenleg:
Bank + pénztár: .….. 298 eFt,
Lekötés: .….….….. 4300 eFt
Összesen: .….….…. 4598 eFt
Bevétel: .….….…... 1849 eFt
Köttség: .….….…... 1526 eFt
Záró egyenleg:
Bank + pénztár: .….. 621 eFt,
Lekötés: .….….….. 4300 eFt
Összesen: .….….…. 4921 eFt

II-IV pont szerinti számviteli beszámoló: lásd az Egyesület irattárában elhelyezett: "A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója"-ban
II. A költségvetési támogatás felhasználása
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
III. A cél szerinti juttatások kimutatása
(Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke)
IV. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát. senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
1. Társadalmi aktivitás, pályázatok
- Mint bejelentkezett ügyfelek, részt vettünk Debrecen város környezetvédelmi koncepciójának véleményezésében.
- Folytattuk Debrecen és Hajdú-Bihar megye helyi jelentőségű védett természeti területeinek felülvizsgálatát.
- Folytattuk a fényszennyezéssel kapcsolatos programunkat. Kezdeményezésünkre Debrecen is részt vett a "Föld Órája" nemzetközi programban, melynek keretében egy órára a világ számos pontján kikapcsolták az elektromos berendezéseket. Debrecenben például lekapcsolták a Nagytemplom világítását. Részt vettünk Globe at Night fényszennyezés felmérő programban és a DarkSky 2008 konferencián Bécsben.
- A Norvég Alapból támogatásával elindítottuk a "Csillagos Ég Rezervátum" létrehozása a Hortobágyon (A fényszennyezés és annak ökológiai hatásai a Hortobágy védett természeti területein) című pályázatunkat
- Az International Dark Sky Association felkérésére részt vettünk a nemzetközi csillagos égbolt rezervátumok létesítési feltételeinek meghatározásában.
- A Föld Napja alkalmából közös faültetési akció a Zöld Körrel.
2. Természetvédelem, kutatás
- Az álmosdi Daru-láp Natura 2000-es terület gondozását a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal kötött megállapodás értelmében egyesületünk végzi.
- Egyesületünk megbízást kapott a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében, 2008 évben kisemlősök monitorozására bagolyköpetek vizsgálatával.
- A Nyírségben folytattuk a védett növények mesterséges szaporítását és visszatelepítését.
- A nyírfajd visszatelepítési program folytatása.
- Ragadozó madarak monitorozása, téli etetés, műfészkek készítése. Különböző típusú madárodúk kihelyezése.
- Láprét "tisztítási" akciók a nyíracsádi "Jónás-részen", az értékes Angelica palustris és Iris sibirica élőhelyekről visszaszorítottuk a beterjedt cserjéket.Ugyanitt 1000 db. nyírfacsemetét ültettünk el.
3. Kulturális értékőrzés, tájékoztatás, ismeretterjesztés
- Egyesületünk részt vesz a Debreceni Művelődési Központ TÁMOP pályázatában mely hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozását szolgálja. Népi kézművességek, csillagászat és természetvédelem terén szervezünk a résztvevő fiataloknak programokat.
- Létavértesen a Petőfi S. u. 61. sz. alatti népi lakóházban ún. "élő tájházat" működtettünk, programokat szerveztünk (néprajzi kiállítás, játszóház, természetvédelmi és csillagászati előadások).
- Augusztus első hetében megrendeztük a Hortobágy - górés tanyai ifjúsági természetvédelmi és néprajzi tábort. Itt 20 általános és középiskolás 4 táborvezető segítségével bővítette természetvédelmi, néprajzi és csillagászati ismereteit.
- Számos természetvédelmi és csillagászati ismeretterjesztő előadást és bemutatást tartottunk - utóbbiakat részben a Magnitúdó Csillagászati Egyesülettel közösen (Debrecen, Nádudvar - hátrányos helyzetű gyerekek részére, a Hortobágyi Nemzeti Parkban a "Daru ünnep" alkalmából stb.).
- Részt vettünk a debreceni Környezeti Tanácsadó Iroda működtetésében. - Bővebben honlapunkon: az Események rovatban.

2008-as-munkaterv

Az egyesület célja továbbra is a gyakorlati természetvédelem (kiemelten: ragadozó madárvédelem, lepkevédelem, veszélyeztetett védett növények védelme, szaporítása), élőhelykezelés, a monitoring programok, és a természetvédelmi, csillagászati és népi hagyományőrzéssel kapcsolatos ismeretterjesztés, szemléletformálás (előadások, táborok, kiadványok megjelentetése, stb.).

Konkrét-célok:
1. Pályázatok
- A Hortobágy Csillagoségbolt park előkészítésére megnyert Norvég Alap pályázat megvalósítása (Programfelelős: Baranyi Tamás, Gyarmathy István)
- A Magyar-Román Interreg pályázat (határon átnyúló védett területek létrehozása) megvalósítása (Pf.: Molnár Attila)
- Az álmosdi daruláp élőhelyfejlesztése - beadott Norvég Alap pályázat (Pf.: Baranyi T.)
2. Élőhely és fajvédelmi programok
- Az álmosdi Daru-lápon megkezdett élőhelykezelési program folytatása, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve. (Pf.: Baranyi Tamás)
- Dél-Nyírségi védett növényfajok monitorozása, egyes fajok mesterséges szaporítása és visszatelepítése. (Pf:: Papp László)
- A magyar nőszirom és a réti angyalgyökér élőhelyeinek gyakorlati védelme (szukcesszió és adventív növényfajok visszaszorítása). (Pf.: Demeter L.)
- Kisemlősök és ragadozó madarak monitoringja (pf.: Dudás M.)
- A nyírfajd dél-nyírségi visszatelepítését célzó program folytatása a Nyírerdő Rt.-vel együttműködve. (Pf.: Dudás Miklós)
- Kétéltűek és hüllők populációinak felmérése, monitoringja a Dél-Nyírségben. (Pf.: Juhász László)
- Odúk készítése, kihelyezése (vörös és kékvércse, szalakóta). (Pf.: Demeter L.)
3. Civil összefogás, kampányok
- A fényszennyezés program továbbvitele. Cikkek írása, konferenciákon való részvétel. Együttműködés a Magyar Csillagászati Egyesülettel. (Pf.: Gyarmathy I.)
- Környezeti tanácsadó iroda működtetése a Zöld Körrel karöltve. (Pf.: Gyarmathy István )
- Részvétel a Hajdúböszörményi Zöld Kör megyei civil összefogást célzó programjaiban. (Pf.: Baranyi T., Gyarmathy I.)
- Részvétel a természetvédelmi találkozókon, és egyéb helyi-országos megbeszéléseken, klíma és GMO ellenes programokban. (Pf.: Gyarmathy I.)
- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, pályázat beadása. (Pf.: Gyarmathy I.)
4. Ismeretterjesztés, kulturális értékőrzés, csillagászat
- Előadások, bemutatók a természetvédelem és a csillagászat területén, utóbbiak a Magnitúdó Csillagászati Egyesülettel együttműködve. (Pf.: Gyarmathy I.)
- Természetvédelmi és kézművestábor, valamint alkotótábor megvalósítása Góréson, a Motolla Egyesülettel együttműködve. (Pf.: Lóczi Attila és Buka László)
- A népi játszóház program folytatása. (Pf.: Koleszár Éva)
- A fenti programok kiterjesztése enyhe értelmi fogyatékosok, mozgássérültek és a roma kisebbség felé, az Aranyhíd Egyesülettel együttműködve. (Pf.: Gyarmathy I.)

Költségvetési terv 2009:
- Működés (internet előfizetés, posta, bankköltség, utazás, könyvelési költség, stb.): 300 eFt Forrás: NCA
- Csillagoségbolt park program: 2.900 eFt Forrás: Norvég Alap
- Bagolyköpet elemzés: 270 eFt Forrás: HNPI kutatási szerződés
- Határon átnyúló védett területek felmérése: ? Ft Forrás Interreg Pályázat
- Daruláp élőhelykezelés: 200 eFt Forrás: Agrártámogatás + Beadott Norvég Alap pályázatunk
- Górési tábor támogatása: 20 eFt Forrás: 1%
- Fényszennyezés konferencia részvétel: 100 eFt Forrás: 1%
- Védett növényfajok szaporítási programja: ? Ft Forrás: KEOP, alvállalkozói szerződés
A többi feladat önkéntes munkával, illetve évközbeni döntéssel az Egyesület tartalékából.

Záradék:
A Közhasznúsági beszámolót az Egyesület 2009. május 29.-i közgyűlése 1. számú, a Pénzügyi és munkatervet 3. számú határozatával elfogadta.

2007 évi közhasznúsági jelentés