A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület
ALAPÍTVA 1995-BEN
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
2001 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédemi Egyesület célja:
A Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékõrzõ Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre az alábbi célok érdekében:
Ismeretterjesztés. Természetvédelmi területek kezelési, rekonstrukciós és kutatási programjaiban való részvétel.
Védendõ területek feltárása, megóvása, lehetõség szerint megvásárlása. Veszélyeztetett fajok védelmi programjai.
Kulturális értékek védelme. Az Ökoturizmus fejlesztése.
A fentiekhez szükséges anyagi források elõteremtése.

Az Egyesület szervei, mûködése:
Ügyvivõ testülete a három fõbõl álló vezetõség. Legfõbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyûlés.
Egyesületünk vállalkozást nem folytat a célok megvalósítását a támogatók segítik. Minden tisztségviselõ térítésmentes
társadalmi munkaként látja el feladatát. senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

2001 évi tevékenységek:

1. Kutatás, monitorozás:
•  A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 2001 évi bagolyköpetek elemzésén alapuló, Országos Kisemlõs monitorozó Programjában való részvétel  és zárójelentésének elkészítése.
• A ragadozó madarak állományfelmérése, monitorozása, terepi megfigyelése, adatgyûjtés a Hortobágy területén.
• A Szatmár-Bereg T.K. tervezett bõvítési területén a fokozottan védett madárfajok és a nappali ragadozó madarak felmérésének elkészítése, az archív adatok feldolgozásában való részvétel.
• Részfeladatot kaptunk a magyar nõszirom védelmi program keretén belül, élõhely rekonstrukciós munkálatok végrehajtására, mely munkák áthúzódnak a 2002-es esztendõre is.
• Kutatási, monitorozó, a védett növény megóvási program az erdõspusztai ligetes-erdõs területen.

2. Tájékoztatás, ismeretterjesztés

• Részt veszünk a Környezeti Tanácsadók Egyesületek debreceni Zöld Irodájának munkájában.
• A Civil Terasz tagjaként heti egy napon "Zöld pont" néven tanácsadó szolgálatot mûködtetünk a civil szövetség belvárosi, Debreceni Batthyány utcai irodájában.
• Több szervezettel közösen Debrecenben elindítottuk a "Motolla" játszó és táncházat Pedagógus Mûvelõdési Házban, melyet anyagilag is támogatunk.
• Az Életreform Ház és Dél-Nyírség-Bihari Egyesület között több éve folyamatosan  jó kapcsolat alakult ki, melynek keretén belül " Zöld esték" címmel rendezvénysorozatot tartottunk.
• Természetvédelmi szaktábor megrendezése a Létavértesi lovas centrumban.
• Képeslapsorozat megjelentetése a Dél-Nyírség természeti értékeirõl

3. Egyebek
• Az egyesület részt vesz a hazai környezet- és természetvédelmi találkozókon, elõadásokon, együttmûködünk a Debreceni Humánszolgáltató Közhasznú Társasággal, tagjai vagyunk a Magyar Természetvédõ Szövetségnek, a debreceni „Civil Terasz” szervezetnek.

• 2002-ben vettünk az Országos Természetvédelmi Találkozón Szarvason, a Budapesti Holland nagykövetség által rendezett KAP konferencián, a Debrecenben rendezett Környezetvédelmi Regionális Konferencián, melyet a Hajdúböszörményi Természetvédelmi Társaság szervezett.

2002-es munkaterv
 - Természetvédelmi tábor szervezése a górési rehabilitációs madártelepen
 - A megnyert pályázatok megvalósítása
 - Részvétel a természetvédelmi találkozókon, a kapcsolatok ápolása a társszervezetekkel
 - Újabb természetvédelmi pályázatok beadása
 - A tanácsadó szolgálat folytatása a „Civil Terasz”-ban
 - Internet kapcsolat, saját honlap megvalósítása
 - Az egyesület színes szórólapjának megtervezése, sokszorosítása

2001-ben beadott és 2002-ben már befolyt pályázati pénzek:
Növény- és ragadozó madárvédelmi kutatás - KAC-40583 - 200.000 Ft
„Ragadozó madarak és fokozottan védett ragadozó madarak” plakát kiadása KAC-40582 - 200.000 Ft
„Zsuzsival a természetbe” címû könyv módosított újrakiadása,
 hármashegyaljai természetvédelmi tábla elkészítése - KAC-40771 - 224.000 Ft

2002-ben várható már megnyert pályázati pénzek:
Számitógép és printer IKB. támogatás - SZT-IS-4/2151 - 333.000 Ft
„Élõ táj” címû könyv második kötetének megjelentetése KAC-043839-01 - 1.060.000 Ft

Társadalmi Szervezetek  Bizottsága mûködési támogatás - 170.000 Ft

2001 évi Pénzügyi beszámoló
(A fõ számok)

1, Fõ számok:

2001 évi nyitóegyenleg:.................................... 1.001.  e Ft
2001 évi kiadás: .............................................. 2.752.  e Ft
2001 évi bevétel: ............................................. 2.869 . e Ft
Záróegyenleg: .................................................. 1.118 . e Ft

Részletezés:

2.1 Megnyert pályázatokból, saját forrásainkból megvalósított propgramok költségei:

A számlánkra befolyt összegek:
 SZJA. 1% .....................................................................................…..      68.141 Ft
 Bagolyköpet analizálás-KGI-239/e/.....................................................…   200.000 Ft
 Létavértesi tábor -IFJ-GY-+A-01-F-99 .............................................…   203.000 Ft
 Ragadozó madár állomány felmérési program..........................................................…   150.080 Ft

 Növényvédelmi rekonstrukciós munkálatok ............................................................…   100.000 Ft
 Beregi madárfelmérés és monitorozó program .........................................................…   250.000 Ft
 Kisemlõs monitorozó program - KÍM Pszf-357/2001 .................................................   224.000 Ft

2.2. Általános mûködési költségek:

Üzem anyag: .................................................................................   316 e Ft
 Tárgyi eszköz: (cd + nyomtató) ...................................................... 114 e Ft
                winchester: ....................................................................    21 e Ft
 Saját gk.: .....................................................................................  197 e Ft
 Tájvédelmi tábla:
 Oktatási segédanyag:
Táborozás: ...........................................................................................  322 e Ft
Gépkocsi biztosítás: .......................................................................          24 e Ft
Gépkocsi: javítási Kts.: .........................................................................  104 e Ft
Ökológiai vizsgálat: ...............................................................................  212 e Ft
Pusztadoktor:  ................................................................................          50 e Ft
Fûrészárú:  ..........................................................................................   207 e Ft
Telefon: ...........................................................................................         30 e Ft
Motolla: ........................................................................................ .         35 e Ft
Életreform egyesület: ......................................................................          30 e Ft
                                                                                     Összesen:....... 2546 e Ft
 Egyéb: (irodaszerek, postázás, nyomtatványok) ................................     209 e Ft
 Összesen: ....................................................................................        2752 e Ft