Szervezetünk és eddigi tevékenységünk rövid bemutatása

A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület célja:

A Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesületet alapítói 1995. márciusában hozták létre az alábbi célok érdekében:
Ismeretterjesztés.
Természetvédelmi területek kezelési, rekonstrukciós és kutatási programjaiban való részvétel.
Védendő területek feltárása, megóvása, lehetőség szerint megvásárlása.
Veszélyeztetett fajok védelmi programjai.
Kulturális értékek védelme.
Az Ökoturizmus fejlesztése.
A fentiekhez szükséges anyagi források előteremtése.

Megalakulása óta az egyesület tevékenysége a csillagászati ismeretterjesztéssel és a fényszennyezés elleni küzdelemmel bővült.

Az Egyesület szervei, működése:

Ügyvivő testülete a három főből álló vezetőség. Legfőbb szerve az évente illetve szükség szerint megtartott közgyűlés. Egyesületünk az Alapszabály szerinti tevékenységen kívül vállalkozást nem folytat, a célok megvalósítását a támogatók segítik. Minden tisztségviselő térítésmentes társadalmi munkaként látja el feladatát, senkinek semmilyen címen nem fizetünk tiszteletdíjat.

Címszavakban eddigi tevékenységünkről:

Ismeretterjesztés, szemléletformálás:

Az Életreform Egyesülettel közösen szervezett előadássorozatok keretében számos településen tartottunk ismeretterjesztő előadásokat különböző témákban (Pl.: A világméretű problémáktól a helyi cselekvésig, Megyénk védett természeti értékei, Az életigenlő biogazdálkodás, stb.). Szintén az Egyesülettel közösen havonta "Zöld estéken" neves környezet és természetvédőket látunk vendégül.
A Védegylettel közösen előadássorozatot szerveztünk a Debreceni Egyetemen humánökológiai témákban.
Általános és középiskolások részére nyaranta természetvédelmi és lovas táborokat szervezünk Létavértes és Vámospércs mellett valamint a Hortobágyi Nemzeti Parkban.
Elindítottuk a "Legyünk társak a természet védelmében" programot a természetkímélő gazdálkodás érdekében.
Tájékoztató, természeti értékeket bemutató táblákat helyeztünk ki védett területeknél, kunhalmoknál és több partifecske telepnél.
Tanösvényt létesítettünk a Zsuzsi vonat Hármashegyaljai végállomásától kiindulóan, valamint a nyíracsádi "Jónás részen".
A Nyírerdő Rt. Erdőspusztai bemutatóházában kiállítást rendeztünk be a környező tájegység védett területeinek természeti értékeiről.
Számos ismeretterjesztő kiadványt, könyvet jelentettünk meg (lásd kiadványok).
A debreceni "Civil terasz" tagjaként zöld tanácsadó szolgálatot működtetünk a szervezet Debrecen, Batthyány u. 20. sz. alatti irodájában.

Aktív-természetvédő-munka

Egyesületünk tagjai a Hortobágyi Nemzeti Parkkal együttműködve részt vesznek különböző kutatási és fajvédelmi programokban.
"Land trust" programunk keretében a Bihar és Tiszatáj Közalapítvánnyal karöltve holland segítséggel (EECONET Action Fund) lápréteket és szikes tavakat vásároltunk meg (kb. 100 ha területen)
Védett növények és ritka fák védelmére (szaporítás és mesterséges visszatelepítés) programot folytatunk.
Zsilipet terveztettünk és kivitelezünk a nyírábrányi láperdő, valamint több láprét vizét levezető csatornára.
Különböző típusú madárodúkat készítettünk és helyeztünk ki /köztük számos szalakótaodút/ a dél-nyírségi erdőségekbe, és fás legelőkre.
Ragadozómadár védelmi programunk keretében mesterséges fészkeket építünk, téli etetést végzünk, és elindítottuk a keselyű Kárpát-medencei visszatelepítésére irányuló programunkat.
A madarak védelme érdekében középfeszültségű vezetékekre szigetelő-papucsokat helyeztettünk.
Elindítottuk a nyírfajd visszatelepítésére irányuló programunkat.
Debrecen helyi jelentőségű védett területei megóvására a Polgármesteri Hivatallal együttműködési megállapodást kötöttünk. Ennek keretében kezelési terveket készítünk, és részt veszünk megvalósításukban. Az elmúlt időszakban létrehozott új helyi védett területeket szinte kivétel nélkül mi terjesztettük fel védettségre.
A Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala megbízásából monitoring programokban veszünk részt, illetve részt vállalunk környezeti hatásvizsgálatok elkészítésében.
Részt vettünk a Tiszai ciánszennyeződéssel kapcsolatos mentési és monitoring munkában.
Millecentenáriumi emlékligetet létesítettünk a debreceni Tócóskertben.
Több országos kampányban vettünk részt - többek között a "Zengő mozgalom"-ban. A Bocskaikertet elkerülő 4-es főút- szakasz hibás elhelyezése ellen kampányt indítottunk.

Csillagászat

Egyesületünk új programja a csillagászati ismeretterjesztés, ennek keretében táborainkban és egyéb alkalmakkor számos bemutatást, előadást tartunk.
A bemutatásokhoz és megfigyelésekhez 1 db. 20 cm-es MEADE LX-90 go-to távcsövet vásároltunk. E mellett az USA-beli Badlands Nemzeti Parktól 2 db. Celestron C8 távcsövet kaptunk ajándékba.
2004 őszén megszerveztük az első magyar fényszennyezés elleni konferenciát Debrecenben.
Csillagászati programjainkban a "Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen" -nel folytatunk együttműködést.

Egyéb

2004-ben társrendezői voltunk a Környezet és Természetvédő Szervezetek debreceni Országos Találkozójának.
Kulturális értékőrző munkánkban a debreceni Motolla Egyesülettel folytatunk együttműködést.
Tagjai vagyunk az EUROSITE nemzetközi szervezetnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének és a debreceni "Civil Terasz"-nak és a Magyar Csillagászati Egyesületnek.