TELEPENGEDÉLYEZÉSI ÜGYEK :

 

Az 1999. évi LXXIV. Törvény 25 § (2) bekezdés, és a 16/2004. (V.21.) BM rendelettel módosított 48/1999. (XII.15.) BM rendelet 11 § (1) bekezdés (k) pontja és az 58/2003. (IV.24.) Korm. Rendelettel módosított 80/1999. (VI.11.) Korm. Rendelet 5 § (3) bekezdés k.) pontja alapján  a vonatkozó engedélyezési eljárásban a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakhatóságként  vesz részt. Bács – kiskun megye közigazgatási területén a Bács – Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

A fenti kormány rendelet  3. § h.) pontjához tartozó mellékletben * - gal megjelölt esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hívatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokságot jelölik.

 

17.11 Pamutfonás*

17.12 Gyapjúfonás*

17.13 Fésűsgyapjúfonás*

17.14 Lenfonás*

17.15 Selyemfonás*

17.16 Varrócérna gyártása*

17.17 Egyéb textilszálak fonása*

17.21 Pamutszövés*

17.22 Gyapjúszövés*

17.23 Fésűsgyapjúszövés*

17.24 Selyemszövés*

17.25 Egyéb textilszövés*

17.30 Textilkikészítés*

17.40 Konfekcionált textilárú gyártása (kivéve: ruházat)*

17.51 Szőnyeggyártás*

18.24 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása*

19.10 Bőrkikészítés*

19.30 Lábbeligyártás

20.10 Fűrészáru-gyártás*

20.20 Falemezgyártás*

20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása*

20.40 Tároló fatermék gyártása*

20.51 Fatömegcikk gyártása*

20.52 Parafa-, fonottárú gyártása*

21.12 Papírgyártás*

21.21 Papír csomagolóeszköz gyártása*

21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása*

21.23 Irodai papíráru gyártása*

21.24 Tapétagyártás*

21.25 Egyéb papírtermék gyártása*

22.2 Nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek*

23.20 Kőolaj-feldolgozásból a kenőanyag-előállítás*

24.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása*

24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása*

24.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása*

24.30 Festék, bevonóanyag gyártása*

24.51 Tisztítószer gyártása*

24.52 Testápolási cikk gyártása*

24.62 Ragasztógyártás*

24.63 Illóolajgyártás*

24.64 Fényképészti vegyi anyag gyártása*

24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása*

24.70 Vegyi szál gyártása*

25.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása*

25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása*

25.13 Egyéb gumitermék gyártása*

25.21 Műanyag fólia, cső gyártása*

25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása*

25.23 Műanyag építőanyag gyártása*

25.24 Egyéb műanyag termék gyártása*

26.21 Háztartási kerámia gyártása*

26.22 Egészségügyi kerámia gyártása*

26.23 Kerámiaszigetelő gyártása*

26.24 Egyéb műszaki kerámia gyártása*

26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása*

26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása*

26.30 Kerámiacsempe, lap gyártása*

26.52 Mészgyártás*

27.10 Vas-, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása *

27.21 Öntöttvas cső gyártása*

27.22 Acélcsőgyártás*

27.35 Vas, acél, egyéb, máshová nem sorolt feldolgozása, nem ECSC vasötvözet gyártása*

27.41 Nemesfémgyártás*

27.42 Alumíniumgyártás (kivéve timföld (alumínium-oxid gyártás))*

27.43 Ólom, cink, ón gyártása*

27.44 Réz gyártása*

27.45 Egyéb nemvasfém gyártása*

28.11 Fémszerkezet gyártása*

28.12 Fém épületelem gyártása*

28.21 Fémtartály gyártása*

28.22 Fűtési kazán, radiátor gyártása*

28.30 Gőzkazán gyártása*

28.40 Fémalakítás, porkohászat*

28.51 Fém felületkezelés*

28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása*

29.40 Szerszámgépgyártás alágazatba tartozó tevékenységek* 

31.10 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása*

31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása*

31.50 Világítóeszköz gyártása*

34.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása*

34.30 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása*

35.41 Motorkerékpár gyártása*

36.11 Ülőbútor gyártása*

36.12 Irodabútor gyártása*

36.13 Konyhabútor gyártása*

36.14 Egyéb bútor gyártása*

37.10 Fém visszanyerése hulladékból*

37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból*

50.20   Gépjárműjavítás*

90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés

 

 

Szakhatósági állásfoglalást kér : I. fokú hatóság.

Szakhatósági állásfoglalás elkészítésére és megküldésére : a helyszíni szemlét követő 30 nap áll rendelkezésre.

 

Szakhatósági állásfoglalásunk kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni :

 

-         telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló módosított 80/1999. (VI. 11.) Korm. R.-ben foglaltak.

-         a telep, a telep elhelyezésére szolgáló épület, épületrész rendelkezik-e használatbavételi, rendeltetés-megváltoztatási, fennmaradási engedéllyel,

-         a telep elhelyezésére szolgáló épületnek tűzvédelmi szempontból a rendeltetésre történő megfelelősége,

-         a meglévő telep esetében a használati szabályok betartását,

-         a tűzjelzés feltételét,

-         a kiürítés megfelelőségét (kijáratok, belső közlekedési utak, stb.)

-         a tűzoltási feltételek (megközelítés, belső oltóvíz hálózat, tűzoltó készülékek, tűzcsapok, működőképességét stb.),

-         a villamos és villámvédelmi berendezések állapotát, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát.

 

A szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos eljárásjogi kérdésekben a 2004. évi CXL. törvényben foglaltak az irányadók.