vissza
kezdőlap
előre
Megjelent, megvásárolható a "SOMOGY, TOLNA, BARANYA, BALATON, BUDAPEST KÉPEI és INFORMÁCIÓK" CD lemez, amiben 5.000 fotó  160 települést mutat be különbözõ kategóriákba csoportosítva, német, angol, magyar nyelvû alapinformációkkal.
A "SOMOGY, TOLNA, BARANYA, BALATON, BUDAPEST KÉPEI és INFORMÁCIÓK" CD lemez  bruttó 2.000 Ft + postaköltségért megrendelhetõ. Az érdeklõdõk részére kérésre bemutató lemezt küldünk.
Baranyai képek
Bemutató a kereskedelmi forgalomban kapható, valamint a kiadónál megrendelhetõ
"SOMOGY, TOLNA, BARANYA, BALATON, BUDAPEST KÉPEI és INFORMÁCIÓK" CD lemezbõl.
A kiadó várja mindazon települések, vállalkozók, egyesületek, magánszemélyek… jelentkezését, akik a folyamatosan bõvülõ CD-ben meg szeretnének jelenni, illetve hirdetéseiket el szeretnék helyezni. Információ: Vértes Zoltán, tel/fax: 74/460-353, 20/3273-803, palya99@axelero.hu
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Megyeszékhely
Pécs
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Pécs Városkörnyéki Önkormányzatok Társulása
Orfû és környéke
Aranyosgadány, Orfû
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Mecsekalja Térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Kővágószőlős Szentlőrinc Cserkút Cserkút
Mecsekalja  települései
Bakonya, Baksa, Bicsérd, Cserkút, Csonkamindszent, Gerde, Görcsöny, Kacsóta, Kõvágószõlõs, Kávágótöttös, Pécsbagota, Pellérd, Szabadszentkirály, Szentlõrinc, Velény, Zók, Ócsárd
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Önkormányzatok Egerági Társulása
Egerág és környéke települései
Birján, Bogád, Bosta, Egerág, Gyód, Kisherend, Kozármislény, Kökény, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Pogány, Romonya, Szemely, Szilvás, Szõkéd, Pécsudvar, Keszü
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
"Zöldvölgy"Kistérségi Társulás
"Zöldvölgy" kistérség települései
Abaliget, Boda, Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa, Hetvehely, Husztót, Kovácsszénája, Okorvölgy, Szentkatalin
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Komló Térség Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Komló Máré-vár Kárász
Komló kistérség települései
Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Komló, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyerhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófû, Vékény
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   - Mohács kistérség települései   - Sásd kistérség települései    - Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Zengõalja Kistérségi Területfejlesztési Társulás
Zengõalja települései
Apátvarasd, Berkesd, Ellend, Erdõsmecske, Hidas, Lovászhetény, Martonfa, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ófalu, Pécsvárad, Pereked, Szilágy, Zengõvárkony
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Mohács Térségi Területfejlesztési Társulás
Mohács kistérség települései
Mohács, Babarc, Bár, Belvárdgyula, Bezedek, Bóly, Borjád, Dunaszekcsõ, Erdõsmárok, Erzsébet, Fazekasboda, Feked, Geresdlak, Görcsönydoboka, Hásságy, Himesháza, Homorud, Ivándárda, Kátoly, Kékesd, Kisbudmér, Kisnyárád, Kölked, Lánycsók, Lippó, Liptód, Majs, Maráza, , Máriakéménd, Monyoród, Nagybudmér, Nagynyarád, Olasz, Palotabozsok, Pócsa, Sárok, Sátorhely, Somberek, Szajk, Szebény, Szederkény, Székelyszabar, Szellõ, Szûr, Töttös, Udvar, Véménd, Versend
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    -
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Baranyai Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Mágocs Bikal Mágocs Alsómocsolád
Sásd Nagyhajmás Mekényes Nagyhajmás Mekényes
Sásd kistérség települései
Alsómocsolád, Ág, Bakóca, Baranyajenõ, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Felsõegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisberterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Mezõd, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Ormánságfejlesztõ Társulás
Ormánság települései
Adorjás, Baranyahidvég, Besence, Bogádmindszent, Bogdása, Csányoszró, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapiski, Drávaszerdahely, Drávasztára, Felsõszentmárton, Golvánfa, Gyöngyfa, Hegyszentmárton, Hirics, Ipacsfa, Kákics, Kémes, Kemsa, Királyegyháza, Kisasszonyfa, Kiszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Sósvertike, Sumoly, Szaporca, Tengeri, Tésenfa, Téseny, Vajszló, Vejti, Zaláta
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   - Szigetvár kistérség
Siklósvidék Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Siklósvidék települései
Alsószentmárton, Áta, Babarcszõlõs, Bermend, Bisse, Csarnóta, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Gordisa, Harkány, Illocska, Ivánbattyán, Kásád, Kisbér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Lapáncsa, Magyarbóly, Máriagyûd, Márok, Matty, Nagyharsány, Nagytótfalu, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Regenye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Szalánta, Szava, Szõke, Túrony, Újpetre, Villány, Villánykövesd, Vókány
Pécs   -  Orfû és környéke   -   Mecsekalja  települései   -   Egerág és környéke települései   -  "Zöldvölgy" kistérség települései    - 
Komló kistérség települései    -   Zengõalja települései   -   Mohács kistérség települései   -   Sásd kistérség települései    -  Ormánság települései    -
Siklósvidék települései   -  Szigetvár kistérség
Szigetvár és Dél-Zselici Települések Társulása
Szigetvár kistérség
Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bürüs, Cserbény, Csertõ, Dencsháza, Endrõc, Gyöngyösmellék, Hobol, Horváthhertelend, Ibafa, Katádfa, Kétújfalú, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nugodtszenterzsébet, Patapoklosi, Rettend, Rózyafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Szentdénes, Szentegát, Szentlászló, Szigetvár, Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbérc, Zádor
A kiadó várja mindazon települések, vállalkozók, egyesületek, magánszemélyek… jelentkezését, akik a folyamatosan bõvülõ CD-ben meg szeretnének jelenni, illetve hirdetéseiket el szeretnék helyezni. Információ: Vértes Zoltán, tel/fax: 74/460-353, 20/3273-803, palya99@axelero.hu
A CD-ben fellelhetõ baranyai települések
A "SOMOGY, TOLNA, BARANYA, BALATON, BUDAPEST KÉPEI és INFORMÁCIÓK"CD-ben
fellelhetõ összes település:
Abaliget, Adorjás, Alsómocsolád, Attala, Babócsa, Badacsony, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonföldvár, Balatonfüred, Balatongyörök, Balatonlelle, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonudvari, Barcs, Bárdudvarnok, Bikal, Bodolyabér, Bogdása, Bolhó, Bonyhád, Bõszénfa, Böhönye, Budapest, Buzsák, Cikó, Cserénfa, Cserkút, Csikóstõttõs, Csopak, Csököly, Csurgó, Dalmand, Decs, Dombóvár, Döbrököz, Drávafok, Drávaiványi, Dunaföldvár, Egerág, Egyházaskozár, Felsõnána, Felsõörs, Felsõszentmárton, Fonyód, Gálosfa, Gige, Görgeteg, Grábóc, Gyenesdiás, Gyönk, Gyulaj, Harkány, Hedrehely, Hencse, Hetvehely, Hévíz, Hidas, Hõgyész, Hosszúhetény, Igal, Jágónak, Kadarkút, Kakasd, Kaposfõ, Kaposhomok, Kaposmérõ, Kapospula, Kaposújlak, Kaposvár, Kaposszekcsõ, Kaposszerdehely, Kárász, Keszthely, Kéthely, Kisvaszar, Kocsola, Komló, Koppányszántó, Kórós, Kõrõshegy, Kõvágószõlõs, Kozármislény, Köblény, Kurd, Lad, Lengyel, Lengyeltóti, Mágocs, Magyaregregy, Magyarszék, Magyerhertelend, Mánfa,Marcali, Máriagyûd, Mecseknádasd, Mekényes, Mesztegnyõ, Mohács, Mórágy, Nagyatád, Nagybajom, Nagyhajmás, Nagyharsány, Nak, Nikla, Óbánya, Ófalu, Orfû, Ozora, Örvényes, Paks, Palkonya, Patapoklosi, Patca, Pécs, Pécsudvar, Pécsvárad, Polány, Sántos, Sásd, Segesd, Sellye, Siklós, Simonfa, Simontornya, Sióagárd, Siófok, Somogyfajsz, Somogyvámos, Somogyvár, Szakály, Szakcs, Szalatnak, Szántód, Szászvár, Szekszárd, Szenna, Szentbalázs, Szentlõrinc, Szigetvár, Szigliget, Szõlõsgyörök, Szulok, Tab, Tamási, Taszár, Tékes, Tevel, Tihany, Tófû, Tolna, Törökkoppány, Vajszló, Váralja, Várong, Villánykövesd, Visnye, Visz, Zalakaros, Zamárdi, Zánka, Zengõvárkony, Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál
vissza
kezdőlap
előre
A "SOMOGY, TOLNA, BARANYA, BALATON, BUDAPEST KÉPEI és INFORMÁCIÓK"CD lemez 
bruttó 2.000 Ft + postaköltségért megrendelhetõ. Az érdeklõdõk részére kérésre bemutató lemezt küldünk.